LIGE NU:

Arbejdsløse nordjyder opkvalificeres

Regeringen taler om, at der skal gøres en særlig indsats for langtidsledige. I Region Nordjylland er man skredet til handling.

240 langtidsledige nordjyder opkvalificeres til nye job i et uddannelsesprojekt. Det er et samarbejde mellem regionens jobcentre og de 13 uddannelsesinstitutioner i de to regionale VEU-centre.

De første 80 der skal opkvalificeres til de nye job er allerede gået i gang.

Projektet hedder "Kvalificering til nye job", og målet er, at få deltagerne opgraderet fra at være ufaglærte til at blive faglærte.

- Man kan sige, at projektet omsætter Beskæftigelsesregion Nordjyllands analyser til aktiv arbejdsmarkedspolitik. Vi ved, at der i regionen er vækst inden for områder som byggeri, klima/energi/ miljø og servicefagene. Vi ved, at virksomhederne i stadig større grad efterspørger faglært arbejdskraft. Vi ved også, at demografien bevirker, at der i de kommende år er flere, der forlader arbejdsmarkedet, end der er unge, som træder ind på arbejdsmarkedet, siger direktør Lars Bo Breddam fra AMU Nordjylland, der står for projektledelsen og projektorganiseringen.