Årsrapport fra TK Development-koncernen

Ledelsen er tilfreds med at koncernen realiserede et resultat på kr. 249,9 millioner efter skat. Tallene dækker over store udslag indenfor koncernen.

<b>Årsresultat</b>
Således blev årsresultatet for Moderselskabet et minus på kr. -49,8 millioner, TKD Nordeuropa kr. 104,3 millioner og Euro Mall Holding kr. 243,9 millioner.

<b>Resultatet for 2005/2006</b>
Året før blev resultatet på kr. 28,3 millioner, så der er tale om en betydelig fremgang.

<b>Salg af ejendomme</b>
Koncernen har i regnskabsåret solgt færdigopførte ejendomme for i alt ca. DKK 1,0 mia.

<b>Marked i Bulgarien</b>
Koncernen har åbnet kontor i Sofia for at undersøge muligheden for udvikling af shoppingcentre og retailparker i Bulgarien.

<b>Boligprojekt i Polen</b>
Koncernens første boligprojekt i Polen er opstartet, og
der arbejdes med flere projektmuligheder inden for boligsegmentet
i Polen.

<b>Forventet resultat 2007/2008</b>
Ledelsen er optimistiske hvad angår regnskabsåret for 2007/08. Der forventes et resultat på minimum DKK 240 mio. efter skat.

<b>Ændring i Bestyrelsen</b>
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens vedtagelse at
Niels Roth der bl.a. er næstformand i bestyrelsen i TK Developments
dattervirksomhed TKD Nordeuropa A/S, indtræder
i bestyrelsen.

<b>Sigtelse rejst af Bagmandspolitiet</b>
TK Development A/S og seks personer blev i efteråret 2005 sigtet af politiets afdeling for særlig økonomisk kriminalitet for urigtig indtægtsførelse og kursmanipulation for perioder der dækker regnskabsårene 2000/01 - 2003/04.

Sigtelsen omfatter i alt 29 projekter.

Ledelsen er fortsat af den opfattelse at
sigtelserne baserer sig på misforståelser omkring koncernens anvendte regnskabsprincipper.

<b>Supplerende sigtelser</b>
Der er nu supplerende rejst sigtelse mod to af selskabets tidligere revisorer.

Sigtelserne udspringer af at betingelserne for koncernens anvendelse af produktionskriteriet for de pågældende
regnskabsår efter bagmandspolitiets opfattelse ikke var opfyldt.

De forhold sigtelsen vedrører, har ingen indflydelse på selskabets nuværende økonomiske stilling.