LIGE NU:

Bolden på politikernes bane

Vejdirektoratet anbefaler den vestlige linjeføring i den såkaldte VVM-redegørelse om den tredje Limfjordsforbindelse. Redegørelsen skal danne grundlag for den længe ventede politiske beslutning.

Rapporten om den 3. Limfjordsforbindelse ligger klar som sommerferielæsning for politikerne samtidig med at den offentlige debat skydes i gang. Offentlighedsfasen strækker sig fra den 27. juni til den 31. august.

Der er tre forbindelser i spil: Egholmlinjen, Lindholmlinjen og et østligt forslag med udbygning af E45 og en ny paralleltunnel. Vejdirektoratet peger på den vestlige linjeføring som den bedste:

- For regionen som helhed er det vurderet, at udviklingsmulighederne bedst sikres med en vestlig linjeføring. Samtidig vil den give en lettere og hurtigere adgang til vigtige regionale funktioner som Aalborg Lufthavn og centerområdet City Syd, hedder det i rapporten.

Selv om der nu er lagt op til, at der endelig skal tages en politisk beslutning, så har en tredje Limfjordsforbindelse lange udsigter.

Før projektet kan gennemføres, skal Folketinget vedtage en anlægslov og der skal afsættes penge på Finansloven. Først når det er sket, kan projektet sættes i gang.

Det vil tage cirka 2 år at gennemføre detailprojektering, foretage ekspropriationer og udbyde anlægsarbejdet. Derefter vil selve anlægsarbejdet tage 4-5 år, afhængig af den valgte løsning.