LIGE NU:

Borgernes mening om Frederikshavns fremtid

Frederikshavn Kommune sender nu deres udspil til udviklingsstrategi for kommunen, ud til offentlig høring.

Udviklingsstrategi til borgerne
Udfordringer og ambitioner for fremtiden er skitseret klart og tydeligt i den udviklingsstrategi, som Frederikshavn Kommune nu har på trapperne.
Udviklingsstrategien sendes nu i offentlig høring, så kommunens borgere kan give deres besyv med om fremtidens Frederikshavn Kommune.
Strategien beskæftiger sig med vigtige hovedtemaer for fremtiden som for eksempel erhvervsudvikling, bosætning, børn, unge, voksne, +50 samt landdistrikter og vedvarende energi.

Otte uger i offentlig høring
Et enigt plan- og miljøudvalg vedtog på sit seneste møde at sende oplægget til en udviklingsstrategi videre til politisk vedtagelse i byrådet samt i offentlig høring i otte uger.

- Det er en visionær og langsigtet strategi for Frederikshavn Kommunes fortsatte udvikling på en række nøgleområder. Samtidig er det en meget gennemarbejdet strategi, hvor der i høj grad er blevet plads til de ambitioner, vi som politikere har på kommunens vegne, siger John Christensen (V), formand for plan- og miljøudvalget.

Startede med Visionsseminar
De første linjer til Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi blev skitseret, da byrådet i april 2007 på sit visionsseminar drøftede de udfordringer, der tegner sig i den virkelighed, som Frederikshavn Kommune befinder sig i efter kommunesammenlægningen.

- Frederikshavn Kommune rummer et utal af værdier, repræsenteret i kommunens borgere, erhvervslivet, de mange havne og vores fantastiske natur. Disse værdier skal vi forstå at gøre optimalt brug af, til gavn for alle, der lever og har deres hverdag her samt vore gæster, turister og andre. Vi er helt bevidste om de udfordringer, fremtiden for Frederikshavn Kommune indeholder, men når vi er nået så langt som til at udtrykke vores ambitioner for fremtiden, har vi skabt anledning til en række handlinger, der rummer muligheden for forandring i en positiv retning, slår John Christensen fast.

Derefter ny kommuneplan
Med udgangspunkt i udviklingsstrategien skal Frederikshavn Kommune efterfølgende udarbejde en ny kommuneplan. Kommuneplanen skal understøtte de ambitioner, som fremgår af udviklingsstrategien, i retning af den ønskede udvikling af kommunens byer, landområder og naturressourcer.

- Vi håber naturligvis, at borgerne vil bruge høringsfasen til at komme med deres reaktioner på og bidrag til udviklingsstrategien, der jo kommer til at danne grundlaget for den retning, Frederikshavn Kommune i fremtiden vil udvikle sig i, siger John Christensen.