LIGE NU:

Brønderslev-pige kræver millionerstatning

Den ældste af de vanrøgtede børn i Brønderslevsagen kræver knap en million kroner i erstatning fra forældre.

De ti børn fra Brønderslevsagen kræver nu en historisk høj erstatning for den mishandling, vanrøgt og de overgreb, børnene i årevis har været udsat for af forældrene.
 
Den ældste af børnene - den 21-årige pige, som gik til myndighederne og satte gang i sagen - kræver alene en erstatning på en lille million kroner af sin far og stedmor.
 
Pigens bistandsadvokat Mona Meelberg, fremlagde mandag det historisk høje erstatningskrav i Byretten i Hjørring. Hun kræver, at den ældste datter får 350.000 kroner i erstatning for legemsangreb og mishandling af faren og stedmoren. Heraf skal faren alene betale 250.000 kroner.
 
Oveni kommer et krav på 250.000 kroner for de sexovergreb, som faren har udsat hende for, og et krav på 300.000 kroner for frihedsberøvelse, hvor af faren skal betale de 200.000 kroner og stedmoren de 100.000 kroner.
 
Endelig kræver advokaten, at pigen får 67.000 i erstatning fra forældreparret for de forfrysninger, hun pådrog i fødderne sig som følgende af mishandlingen. Sammenlagt kræver pigen knap en million kroner af sine forældre for mishandlingen.
 
Erstatningskravet kommer imidlertid ikke kun fra den ældste datter. Faren kræves også dømt til at betale en tortgodtgørelse på 100.000 kroner til sin steddatter, som han voldtog.
 
Selv om små børn ikke kan sige, de har lidt skade under deres opvækst, så har også de krav på en godtgørelse, når de har været udsat for vanrøgt, mener bistandsadvokat Mette Lindhardt, der repræsenterer familiens ni yngste børn.
 
Hun kræver derfor, at børnenes far og mor hver især betaler 50.000 kroner til hver af børnene, på nær den yngste dreng, som skal have 30.000 kroner af begge forældre.
 
Forældreparret, der er fundet skyldige i sagen, var ikke selv til stede i retten, som udmåler forældrenes straf tirsdag aften.

Ifølge den 21-årige piges forsvarer, er erstatningskravet for højt. Forsvarer mener, at den 21-årige kun skal have 60.000-75.000 kroner i erstatning for farens sexovergreb. Anne Mette Ovesen siger, at farens overgreb skal takseres med erstatning som ved "normal" overfaldsvoldtægt.
 
Den lidt yngre steddatter bør også kun have omkring 75.000 kroner i godtgørelse, siger advokaten i retten.

TV2/Nords reporter i retten melder, at der samlede krav mod faren i sagen lyder på 1.301.000 men det samlede krav mod moren ender på 701.000.