Byrødder begraves i arbejde

Signe Nøhr Nielsen fra Hornum er nyvalgt medlem af byrådet i Vesthimmerlands Kommune. Hun kan se frem til tre gange så meget arbejde, som et byrådsmedlem for 25 år siden.

Nordjyllands yngste folkevalgte - 19-årige Signe Nøhr Nielsen er vant til mange lektier som elev på Vesthimmerlands Gymnasium, og nu må hun indstille sig på mange flere.

Som nyt medlem af byrådet er der nemlig udsigt til massive bunker af papirer og sagsakter, som forberedelse til møderne.

- Jeg kan da godt blive lidt skræmt ved udsigten til alt det nye jeg skal sætte mig ind i, men det må jeg prøve at vænne mig til. Jeg håber bare at jeg kan følge med, siger den unge konservative politiker.

Hendes partifælle og borgmester Knud Kristensen bekræfter, at byrådsarbejdet er langt mere omfattende end for 25 år siden:

- Jeg tror papirmængden dengang for 28 år siden, hvor jeg var nyvalgt kun var en tredjedel af, hvad den er i dag. Alligevel mener Knud Kristensen ikke, at der er grund til bekymring.

- Arbejdet er bedre struktureret og vi kan udnytte fordelene ved IT langt bedre end før, så faktisk mener jeg, at vi når det vi skal nå at overkomme, siger Knud Kristensen.

Men på det punkt er samfundsforsker Johannes Andersen, AAU mere bekymret. Han har oplevet hvordan kommunalpolitikerne er kommet under stort pres i de seneste år af især tre grunde.

Kommunesammenlægningerne har givet større kommuner og dermed flere sager. Nedlæggelsen af amterne har betydet, at kommunerne har overtaget nye opgaver og samtidigt har staten læsset flere pligter over på kommunalbestyrelserne.

- Der er selvfølgelig en risiko, hvis politikerne ikke kan magte arbejdsopgaverne. Demokratiet kommer til kort, hvis de bare nikker til embedsmændene og hvis de bare lader forvaltningen styre politikken. Der er ingen tvivl om, at den udfordring er reel, siger Johannes Andersen.

Signe Nøhr Nielsen glæder sig til at komme i gang med byrådsarbejdet uanset, at det politiske pensum er vokset betragteligt:

- Jamen jeg brænder jo for sagen og det betyder det hele. Det var jo derfor jeg valgte at stille op, siger Signe Nøhr Nielsen til TV2/Nord.