LIGE NU:

Dropper vejledning om randzoner

Det udstukne kort over anviser langt mere randzoneareal end krævet.

Agri Nord, der lever af at vejlede nordjyske landmænd i nærmest alle facetter af deres virksomhed, opgiver nu at vejlede de nordjyske landmænd om anlægning af randzoner.

Det sker, fordi NaturErhvervstyrelsens første kontrolbesøg hos landmænd i Nordjylland og resten af Danmark har vist, at der skal udlægges langt mindre randzoneareal end anvist på det kortmateriale, der er til rådighed som vejledning for landmændene.

- I et enkelt tilfælde var kun 16 procent af de randzoner, der fremgik af randzonekortet, reelt omfattet af loven, oplyser landboretskonsulent Hans Ole Kristensen fra Agri Nord. I andre tilfælde var det kun henholdsvis 26 og 42 procent af de randzoner, der var anført på kortet, der egentlig skulle udlægges.

- Med så stor afvigelse mellem kontrollens resultat og randzonekortene, må vi konkludere, at randzonekortet ikke er brugbart til at fastslå, hvor der er randzoner. Dette på trods af, at NaturErhvervstyrelsen har fastholdt, at kortet skulle være præcist, siger Hans Ole Kristensen.

Agri Nord har sammen med LandboSyd besluttet at opgive vejledning i forhold til randzoner. Hele projektet omkring randzonerne er en rodet affære.

- Vi bliver dagligt kontaktet af landmænd, som er meget usikre på, hvilke lovkrav der gælder, og om de overhovedet skal anlægge randzoner. Vi har et rådgiveransvar at leve op til, og vi kan ikke rådgive på dette væsentlige område, da der simpelthen hersker kaos omkring randzoneloven, siger direktør Klaus Andersen, LandboSyd.