LIGE NU:

Ellemann giver efter for landbruget

Miljøministeren vil udsætte de miljømål, som landbruget har været stærkt imod.

Miljøminister Karen Ellemann (V) er klar til at udsætte centrale miljømål i 12 år.
 
Det har hidtil været planen, at udvaskningen af kvælstof fra
landbruget skulle reduceres med 19.000 tons allerede i 2015.
 
Dette mål er miljøminister Karen Ellemann (V) nu parat til at udskyde til 2027, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.
 
Baggrunden for beslutningen er en netop færdiggjort analyse fra Miljøministeriet, der har kortlagt, hvor hurtigt nabolandene Tyskland og Holland indfører de nye, skærpede EU-miljøregler. Det fremgår, at begge lande har valgt en gradvis indfasning af de nye regler frem mod 2027. 

  - Hvis vi gennemfører miljøplanerne langt hurtigere end vore nabolande, bliver konsekvensen, at blandt andet den danske
svineproduktion flytter til Nordtyskland, siger Karen Ellemann
til avisen.
 
- Vi mister dermed produktion og arbejdspladser i Danmark, men
opnår ikke den ønskede miljøgevinst. Vores vandmiljø vil jo fortsat blive påvirket af den landbrugsproduktion, der flyttes til Nordtyskland, påpeger Karen Ellemann.
 
En betydelig del af den danske svineproduktion er de seneste år udflaget til Nordtyskland. Her kan landmændene tjene flere penge på grund af lavere omkostninger og lempeligere miljøregler.
 
Tabet af arbejdspladser, produktion og eksport kan - frygter regeringen - blive forstærket, hvis man fra dansk side fastholder, at de nye, skærpede miljømål skal være opfyldt allerede i 2015.