Foto: TV2/Nord (Arkivfoto)

Erhvervsskole afviser aldersinddeling

Det er ikke nogen god idé at aldersindele eleverne på erhvervsskolerne.

Sådan lyder reaktionen fra Erhvervskolerne Aars efter regeringen lægger op til at de helt unge skal på et grundforløb mens de voksne skal på et andet.

Men det er godt at have både helt unge og voksne blandet sammen, siger Uddannelsechef Per Stig Andersen på Erhvervskolerne Aars til P4 Nordjylland.

- Der er den fordel, at de unge elever går sammen med nogle, som kan fungere som rollemodeller for dem. Det er nogle ældre elever, de kan lære noget af. De ældre har jo noget arbejdsmarkedsparathed, som de unge ikke altid har, siger han.

I den nye erhvevsskolereform vil regeringen lave et grundforløb på de tekniske erhvervsuddannelser til de unge der kommer direkte fra folkeskolen og et andet til de voksne, der samtidig er kortere. På grundforløbet på Erhvervsskolerne i Aars fylder de ældre elever forholdsvis lidt.

- Vores elevgrundlag som en mindre erhvervsskole er jo ikke voldsomt stort, så vi vil får svært ved at oprette de hold og give de tilbud til lokalsamfundet om uddannelser, som de gerne vil have, siger uddannelseschef Per Stig Andersen til P4 Nordjylland.