Foto: Ivan Bitsch (arkiv)

Færre ældre skal på sygehuset

Alt for ofte bliver ældre indlagt til en simpel behandling på hospitalet, som de i stedet kunne have fået af en sygeplejerske i hjemmet. Det oplyser DR Nordjylland.

Alt for ofte bliver ældre indlagt til en simpel behandling på hospitalet, som de i stedet kunne have fået af en sygeplejerske i hjemmet. Det oplyser DR Nordjylland.

- Ældre mennesker har ikke ret godt af at komme på sygehuset. Det varer længere tid på sygehuset, og det tager lang tid for dem at genvinde deres funktionsniveau igen, siger Jørgen Peter Ærthøj, der er praktiserende læge i Svenstrup.

Derudover er indlæggelser meget dyre, og derfor skal der reageres tidligere. Blandt andet skal hjemmeplejen og de praktiserende læger til at tale mere sammen om den enkelte ældre.

- Noget så banalt som at en patient måske bliver lidt mere usikker på benene. Der skal vi forholde os til, hvorfor er det sådan? Er det forkert medicinering, forkert væske, er der noget andet? Ellers så ender det med, at patienten falder dagen efter og brækker hoften, siger Jørgen Peter Ærthøj.

Fremover skal hjemmesygeplejen kunne komme på hjemmebesøg inden for en time, når ældre ringer til lægevagten med akut behov for hjælp eller behandling. Her kan sygeplejersken så vurdere, om det er nødvendigt med et sygehusbesøg, eller om vedkommende kan hjælpes med det samme.

Ifølge ældrechef i Aalborg Kommune, Kristian Cronwald, er det en god forretning for kommunen at give den bedre service.

- Jo tidligere, vi kan komme ind til en borger, jo hurtigere kan vi gøre borgeren rask, give borgeren et højere funktions niveau og dermed også spare yderligere på vores øvrige ydelser.

Hidtil er alle kommunerne i Region Nordjylland undtagen Brønderslev, Frederikshavn og Thisted Kommuner med i projektet, der er støttet af Sundhedsstyrelsen.

Det styrkede samarbejde er et eksempel på, hvordan det offentlige tænker nyt for at imødekomme fremtidens udfordringer for velfærden.