LIGE NU:

Færre skarver ved Tofte Sø

Kolonien af skarver ved Tofte Sø i Lille Vildmose er i tilbagegang. For få år siden var der flere end 4.000 par. I år er der kun talt 1.755 reder i kolonien. De fiskeædende fugle er ramt af fødemangel og angreb fra ørne.

Det er blevet sværere at være skarv på bredderne af Tofte Sø i Lille Vildmose. I flere år har stedet ellers været Danmarks største ynglelokalitet for arten.

I 2002 var der omkring 4000 skarvreder i kolonien ved Tofte Sø, men i år 2008 nåede skarvtællingen kun op på knap det halve, nemlig 1.985 reder.

Poul Hald-Mortensen, der er international ekspert i skarvernes føde og biolog i Aage V. Jensen Naturfond, som ejer Vildmose-området, er bekymret over nedgangen af antal skarver.

- Udviklingen er betænkelig. Den er udtryk for forringede og mere artsfattige forhold i Kattegats fiskefauna, siger Poul Hald-Mortensen.

- I disse år ser det ud til, at fjæsingen er den alt dominerende art i føden for Lille Vildmose-skarverne. I det hele taget er fødeudbuddet artsmæssigt begrænset for skarverne. I gylpene fra Tofte Sø kolonien har jeg udover fjæsingen kun fundet rester af seks arter af fisk, nemlig ising, sandkutling, slethvarre, tobis, skrubbe, sort kutling samt rejer. Mine tidligere undersøgelser i 1990erne bød på 20-25 arter af fisk i Vildmose-skarvernes gylp, fortsætter biologen.

Udover mangel på føde døjer skarverne ved Tofte Sø også med angreb fra ørne.Et par havørne har de seneste ynglesæsoner holdt fast til i nabolaget af skarvernes koloni, og stort set dagligt jager de skarverne.

- For mig at se er der ingen tvivl om, at ørnene har en negativ betydning for antallet af ynglende skarver i Lille Vildmose, siger Thorkild Lund, der er tidligere naturvejleder i Lille Vildmose og formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordjylland.

- Når skarverne i marts ankommer for at etablere deres territorier, bliver de stressede og forstyrrede af de jagende havørne. Der er næppe tvivl om, at ørnene i skarvernes etableringsfase kan få nogle af fuglene til at flytte til andre kolonier. Ligesom alle andre store fugle er skarverne yderst følsomme for forstyrrelser i begyndelsen af deres ynglesæson, slutter naturvejlederen.

Indtil videre er der i år 2009 talt 1.755 reder ved søen.

20030213-141027-L_11Mb

Ny lovgivning på vej til asbestofre: Naboer til eternitfabrik får mulighed for erstatning

Blomsterbutik

Hvorfor må blomsterbutikker og Normal holde åbent, når Flying Tiger skal være lukket?

Line Vanggaard Pedersen

Byrådsmedlem bliver løsgænger: Skuffet "Line landmand" forlader sit parti

Elena Sadiku

Fortuna styrker talentudvikling: Tidligere ungdomslandstræner skal skabe fremtidens ligaprofiler

20030213-141027-L_11Mb

Ny lovgivning på vej til asbestofre: Naboer til eternitfabrik får mulighed for erstatning

Blomsterbutik

Hvorfor må blomsterbutikker og Normal holde åbent, når Flying Tiger skal være lukket?

Line Vanggaard Pedersen

Byrådsmedlem bliver løsgænger: Skuffet "Line landmand" forlader sit parti

Til forsiden

Til forsiden