Fejl i bevilling af ledsagere

Kommuner kan ikke fremvise tilstrækkelig dokumentation i sager om bevilling af ledsager til voksne handicappede.

<b>Det Sociale Nævn</b>
Det viser en netop afsluttet praksisundersøgelse fra Det Sociale Nævn i Nordjylland som har undersøgt i alt 39 sager - fordelt på tre nordjyske kommuner - hvor der er bevilliget ledsageordning til voksne.

<b>Ledsageordningen</b>
Ledsageordningen er tiltænkt personer mellem 18 og 67 år, der ikke er i stand til at færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personer, der er visiteret til ordningen, har ret til 15 timers ledsagelse om måneden.

<b>Hjørring, Rebild og Jammerbugt</b>
De i alt 39 undersøgte sager er fordelt på de tre nordjyske kommuner Hjørring, Rebild og Jammerbugt kommuner.

<b>Manglende oplysninger</b>
Undersøgelsen viser, at 2/3 af sagerne ikke har været tilstrækkeligt oplyste til at det kan vurderes, om kommunens oprindelige bevillingsafgørelse er i overensstemmelse med regler og praksis. Der mangler typisk en funktionsbeskrivelse af borgeren, herunder særligt en beskrivelse af, hvorfor ansøgeren ikke kan færdes selv uden for hjemmet. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, i hvilket omfang sagerne er oplyste.

Derudover er der fundet sager, hvor sagens oplysninger tyder på, at der er behov for socialpædagogisk bistand, uden at kommunen nærmere har forholdt sig hertil - eksempelvis sager, hvor der er brug for korrektion af adfærd eller særlig støtte.

<b>Fire var ikke berettiget</b>
I undersøgelsen er i alt ni sager fundet tilstrækkeligt oplyste og med korrekt afgørelse. I fire sager finder Det Sociale Nævn at der er tildelt bevilling til borgere, som ikke har været berettiget til ordningen.