LIGE NU:

Flere får en psykisk diagnose: I Nordjylland er Morsø hårdest ramt

På landsplan er antallet af voksne med en psykiatrisk sygdom steget med 22 procent på fem år. I Nordjylland er Morsø den kommune, som har flest indbyggere med en diagnose.

Flere og flere over 18 år kæmper med psykiske sygdomme som angst, stress, depression og ADHD.

I over halvdelen af landets kommuner har over fem procent af de voksne indbyggere en psykiatrisk diagnose.

Det skriver Momentum, som i samarbejde med Danmarks Statistik og KL's Analyse står bag en helt ny analyse af antallet af personer, der lider af en psykiatrisk sygdom.

I Nordjylland er det Morsø Kommune, der er hårdest ramt. Her har 5,5 procent af indbyggerne en psykiatrisk diagnose. Det betyder, at den nordjyske kommune ligger på en 32. plads på Momentums liste.

Den næste nordjyske kommune er Thisted Kommune, som med fem procent ligger på en 55. plads.

Nordjyske KOMMUNERS PLACERING I DANMARK FORDELT EFTER ANDEL MED PSYKIATRISK DIAGNOSE I PROCENT

Steget med 22 procent på fem år

Momentums analyse viser, at antallet af voksne borgere med en diagnose er steget med 22 procent på fem år, så i alt 242.000 danskere over 18 år nu har en diagnose mod 198.100 i 2013. For 0-17-årige er antallet steget med 27 procent fra 35.900 til 45.000.

- Det er tankevækkende, at fortsat flere får en diagnose, og det stiller store krav til os som beslutningstagere, når en langt større gruppe end tidligere oplever, at de har behov for hjælp til at lykkes med arbejde, familie og fritidsliv, siger formand for KL’s Socialudvalg Joy Mogensen til Momentum.

Stigningen betyder, at der nu er 51 kommuner, hvor over fem procent af befolkningen har en psykiatrisk diagnose. I 2013 var det kun 15 kommuner, der var en del af denne statistik.

- Vi skal have de rette og rettidige indsatser på hylderne, så vi kan hjælpe borgeren til at mestre eget liv via en indsats, der gør så lille indgreb i borgerens levevis som muligt. Men hvis vi skal hjælpe flere, giver det naturligvis et pres på den økonomiske ramme, vi har til rådighed, siger Joy Mogensen til Momentum.

På landsplan er det Esbjerg Kommune med 7,5 procent, der har flest voksne indbyggere, der lider af en psykiatrisk lidelse.

Kilde: Momentum på baggrund af registerdata fra Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik
Kilde: Momentum på baggrund af registerdata fra Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik
Foto: Momentum

Flest med angst og stress

De mest udbredte diagnoser blandt borgerne over 18 år er angst og belastningsdiagnoser som stress. Det har godt 120.000. Herefter følger affektive sindslidelser som depression og bipolare lidelser og endelig adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser som ADHD.

Den største relative udvikling ses i antallet, der har psykiske udviklingsforstyrrelser som autisme og Asperger. Det er mere end fordoblet fra 2013-2018, og godt 14.000 havde en af de diagnoser i 2018.

Årsagen til det stigende antal diagnoser er formentlig konsekvensen af flere ting, og derfor er det svært at give en præcis forklaring ifølge Jakob Kjellberg, der er professor hos VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Vi ved ikke præcist, hvor meget det ene eller det andet fylder. Noget handler formodentlig om, at der rent faktisk er flere, der har en lidelse, og hvis den udvikling sker samtidig med, at der er ændret nogle strukturer omkring skolen, ydelsesmønstre og krav fra arbejdsmarkedet, så bliver diagnoser noget, der i højere grad efterspørges, siger Jakob Kjellberg.

På landsplan er det Esbjerg Kommune med 7,5 procent, der har flest voksne indbyggere, der har en psykiatrisk lidelse.

 
 
Foto: Momentum

 

60_percent

play Øget behov for test: Alle testcentre skal have åbent hver dag

60_percent

play Nordjylland får ny naturnationalpark

Ålegræs iltsvind Limfjorden

Landbruget deltager i nyt samarbejde om at sørge for en ren Limfjord

Mettes sag

play Sagen var forældet, da Mette opdagede lægefejl: Minister vil ikke droppe klagefrist

60_percent

play Øget behov for test: Alle testcentre skal have åbent hver dag

60_percent

play Nordjylland får ny naturnationalpark

Ålegræs iltsvind Limfjorden

Landbruget deltager i nyt samarbejde om at sørge for en ren Limfjord

Til forsiden

Til forsiden