Nørresundby Gymnasium er et af de gymnasier, som oplever fremgang i antallet af ansøgere til det det almene gymnasium, mens der er færre ansøgere til hf målt i forhold til 2012. Foto: TV2/Nord

Flere vil på det almene gymnasium

5464 unge nordjyder vil efter sommerferien begynde på en gymnasial ungdomsuddannelse.

Ansøgertallet er samlet set 56 færre end sidste år, men samtidig er antallet af unge blevet mindre.

På HHx har 29 færre søgt ind, på htx er det 17 færre, hf oplever en tilbagegang på 59, mens to færre har søgt ind på international baccalaureate. Til gengæld har 51 flere søgt ind på det almene gymansium.

I slutningen af april får ansøgerne besked på, om de er optaget på den ønskede skole.