Fodbold-Hjørring i store vanskeligheder

Krisemøde i Hjørring i aftes. Fodboldklubben Hjørring Idrætsforening og elitesatsningen FC Hjørring er i store økonomiske vanskeligheder. Begge har akut behov for kapital. Der skal skaffes mere end en million kroner indenfor meget kort tid.

<b>Store underskud</b>
Foruden sportslig nedtur for FC Hjørring, viser de foreløbige tal for 2008-regnskaberne, store underskud hos begge klubber.

<b>Gammel gæld og tab af sponsorer</b>
Hos FC Hjørring forventes der et underskud på 622.000 kroner og Hjørring Idrætsforening vil gå ud af 2008 med et underskud på 50.000 kroner. Dertil kommer en gammel gæld fra klubhusbyggeri og investering i nyt lysanlæg.
Derudover har erhvervsklubben mistet ca. 40 sponsorer.

Jeppe Andersen fra Hjørring IF siger til TV2/Nord:
- Vi har et akut likviditetsbehov på omkring en halv million kroner. En sådan situation er ikke holdbar i længden.

<b>Krisemøde i Hjørring</b>
Klubberne havde derfor indkaldt til krisemøde i aftes. Her blev medlemmerne orienteret om klubbernes alvorlige situation.

<b>Redningsplaner</b>
På krisemødet blev der strikket en redningsplan sammen.

<b>Redningsplanen for FC Hjørring</b>
Lønnedgang hos trænerteamet
Omkostningsreduktioner generelt
Nye initiativer fra Erhvervsgruppen

<b>Redningsplanen for Hjørring Idrætsforening</b>
Arbejdsgruppe blev nedsat på mødet. De skal skaffe den nødvendige halve million kroner.
De tilstedeværende havde i alt 25.000 kroner med og flere erhvervsfolk gav på mødet tilsagn om ekstraordinær støtte.

<b>Kommunale problemer</b>
Problemerne for Hjørring Idrætsforening er ikke blevet mindre af, at klubben har mistet 40-60.000 kroner som følge af kommunesammenlægningen.