LIGE NU:

Fokus på uhelbredelig sygdom

For lidt interesse for patienter som ikke kan helbredes, mener forsker

Et forskningsprojekt ved Aalborg Sygehus skal forbedre indsatsen for uhelbredeligt syge og døende på danske sygehuse.

- Formålet med projektet er dels at forbedre indsatsen for uhelbredeligt syge, døende og pårørende på Hæmatologisk Afdeling, så de oplever størst mulig tryghed i mødet med uhelbredelig sygdom og død - dels at udvikle en model for forbedring af den lindrende indsats på hospitaler i Danmark med Hæmatologisk Afdeling som eksempel, fortæller projektleder og sygeplejerske, ph.d. Karen Marie Dalgaard.

Lindring - et kærneområde

Ifølge Karen Marie Dalgaard er den lindrende indsats et ofte overset kerneområde for sundhedspersonale på sygehusene.

- Der fokuseres på behandling, men vi må aldrig glemme de patienter, som ikke kan helbredes. De og deres pårørende har brug for tryghed og omsorg, og det må sundhedssystemet også være gearet til at kunne give, mener hun.

Karen Marie Dalgaard har gennem mange år beskæftiget sig med den lindrende indsats. Hun forsvarede tidligere på året sin ph.d.-afhandling "At leve med uhelbredelig sygdom" - en afhandling, der vakte stor opmærksomhed om den lindrende indsats.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje og Hæmatologisk Afdeling, og er netop blevet støttet med 430.000 kr. fra TrygFonden