Forsvarsudspil begejstrer: - Det lover godt for Nordjylland

Nordjylland kan komme til at spille en vigtige strategiske rolle i de opgaver, som Forsvaret skal løse i tæt samarbejde med Danmarks NATO-allierede.

Tirsdag fremlagde fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) regeringens udspil til det kommende forsvarsforlig.

- Regeringens indsatsområder lover godt for øget aktivitet i Forsvarets enheder i hele Nordjylland, siger Birgit S. Hansen (S), formand for Business Region North Denmark samt borgmester Frederikshavn Kommune.

Udspillet lægger op til at investere 143 milliarder kroner over de næste 10 år. Pengene skal gå til at genopbygge forsvaret, som er nedslidt, og skal samtidig sikre, at Danmark når NATO's målsætning om, at medlemslandene bruger to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar.

Nordjylland kan nemlig komme til at spille en vigtige strategiske rolle i de opgaver, Forsvaret skal løse i tæt samarbejde med Danmarks NATO-allierede.

Det er i hvert fald håbet fra Business Region North Denmark, hvis bestyrelse består af de nordjyske borgmestre og regionsrådfomanden.

- Udspillet er i udgangspunktet godt, men overlader meget til kommende forhandlinger om, hvor og hvor meget, der skal investeres inden for de enkelte dele af det danske forsvar. Det står dog fast, at der skal rekrutteres flere værnepligtige til Forsvaret, og at kommende opgaver inden for overvågning af søterritoriet og Arktis skal prioriteres højt, siger Birgit S. Hansen.

Troels Lund Poulsen gjorde det klart tirsdag, at regeringen ønsker flere værnepligtige, en forlængelse af værnepligtens varighed og øget ligestilling mellem mænd og kvinder i værnepligten - uden at gå yderligere i detaljer.

Regeringens udspil til forsvarsforliget 2023

  • Den samlede økonomiske ramme er 143,2 milliarder kroner over de næste 10 år.

  • I 2023 afsættes 6,7 milliarder kroner, og i 2032 er beløbet på 19,2 milliarder kroner.

  • Heraf afsættes 105,4 milliarder kroner til nye forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter.

  • Ud af den samlede ramme skal 26,9 milliarder kroner gå til at sætte bygninger i stand, opbygge it og styrke personel over de næste 10 år.

  • Desuden skal afsættes 10,9 milliarder kroner over de næste 10 år til nødvendige investeringer på personel- og materialeområdet.

Kilde: Forsvarsministeriet

Værnepligt 

Formanden for Business Region North Denmark glæder sig over udsigten til etablering af flere arbejdspladser i Forsvaret - og det erhvervsliv, der med de kommende investeringer kan se frem til flere ordrer fra Forsvaret

- Uanset om vi taler om flere værnepligtige, renovering af bygninger eller funktioner i Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Hjørring rummer regeringens udspil et varsel om investeringer og øget aktivitet i vores landsdel, siger Birgit S. Hansen.

- Vi er den eneste landsdel, der har enheder fra alle tre værn – Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet – repræsenteret, og på alle områder har vi kapacitet og areal til udvidelser. 

Nordjylland liggergeografisk godt - rent strategisk, fremhæver Birgit S. Hansen.

- Det gælder eksempelvis overvågning af såvel de indre danske farvande som Nordatlanten, og vi er geografisk et naturligt brohoved til de øvrige nordiske lande, som alle snart er NATO-medlemmer. Her kan såvel Flådestationen i Frederikshavn som Air Transport Wing på Flyvestation Aalborg og Trænregimentet og Jægerkorpset i Aalborg få stor, strategisk betydning, lyder vurderingen.

Tre fokusområder

I udspillet fremgår det, at forsvarsforliget får tre "centrale indsatsområder":

  • Rigsfællesskabet

  • Nærområdet i øst

  • Indsatser i verdens brændpunkter

Forsvarsministeren indkalder til de første møder torsdag. Her vil han mødes med Folketingets partier, før de egentlige forhandlinger om forsvarsforliget påbegyndes.Seneste nyt

fra Nordjylland