Foto: TV2/Nord

Gade og Boelt: Nordjyske kommuner er nettotabere

11 nordjyske borgmestre opfordrer i et åbent brev de nordjyske folketingskandidater til at sikre ensartet kommunal service i hele landet. Borgmestrene mener, de nordjyske kommuner går glip af over en milliard i bloktilskud.

Mandag morgen og med blot tre dage til valget har 11 nordjyske borgmestre udsendt et åbent brev til de nordjyske folketingspolitikere, hvori de slår på tromme for en ensartet kommunal service i hele landet.

- I Østjylland er der etableret et initiativ, der hedder rimeligudligning.nu. Deres opgørelser viser, at alle kommuner i Nordjylland er nettotabere i forhold til en fordeling af de statslige bloktilskudsmidler ud fra de reelle udfordringer. Det samlede årlige tab er på 1,3 mia. kr. Penge, der i dag er til rådighed i andre dele af Danmark i stedet for at være omsat til offentlig eller privat købekraft i Nordjylland, lyder det i brevet.

Afsenderen er KKR Nordjylland, som er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL's organisation. I brevet, som er underskrevet af formand og næstformand borgmestrene Mogens Gade og Arne Boelt, opfordrer borgmestrene de potentielle folketingskandidater til at huske deres nordjyske fundament.

- Vi vil appellere til, at Folketinget med de af jer, der vælges 18. juni i spidsen, tager disse udfordringer alvorligt og bekender kulør. Vil man give kommunerne lige vilkår til at løse de ensartede opgaver, som vi er stillet - både i forhold til at levere serviceydelser og i forhold til at bidrage til vækst og udvikling i Danmark? Hvis ja, så skal der handles på fordelingen af de statslige bloktilskudsmidler og på andre områder, hvor vi oplever ulige vilkår. Hvis ikke, så vil vi appellere til, at I siger det højt, så vi har rygdækning til at fortælle vores borgere, hvorfor vi så handler, som vi bliver tvunget til.

Du kan læse hele det åbne brev ved at klikke på linket nedenfor.