LIGE NU:

Gået i protest

SF og konservative forlod forhandlingerne om Aalborg kommunes budget efter kort tid. Dog af vidt forskellige årsager.

Begge partier forlod mødet i protest efter kun en times tid.

SF fordi der ikke er lempet nok i de planlagte besparelser på 250 Millioner. SF gik til forhandling med et krav om at 80 millioner af besparelserne på de bløde områder (børn, handicappede og ældre. red.) bliver taget af bordet.

I forhandlingsoplægget lagde socialdemokraterne med Borgmester Henning G. Jensen i spidsen, op til at 37 millioner sparekroner kunne undgås.

Det er ikke nok oplyser Rådmand for skole og kultur, Henrik Thomsen fra SF i dag.

De Konservative gik fordi borgmesteren lægger op til at lempelserne i spareplanen skal finansieres med penge fra salg af ELSAM aktier.

Budgettet bliver endeligt vedtaget den 9.oktober