Foto: Per Frank Paulsen (Arkiv)

Gult kort for manglende snerydning

140 borgere i Frederikshavn har siden 7. december sidste år fået en advarsel af kommunen for manglende snerydning af deres fortove.

Det skriver Kanalfrederikshavn.dk

Ni borgere har i denne vinter fået en regning fra Park og Vej efter, at de har været nødt til at rydde borgernes fortove for sne og is. Det sker efter, at Frederikshavn Kommune har valgt at styrke kontrollen med om borgerne rydder deres fortove for is og sne.

Kontrollen foregår på den måde, at de mest befærdede veje prioriteres højest, og der bliver fulgt op på alle henvendelser fra borgerne. Hvis der konstateres manglende snerydning eller glatførebekæmpelse, bliver der sendt eller afleveret et varsel om påbud. Har henvendelsen ingen effekt, bliver der sendt et påbud. Sker der stadig ingenting udføres arbejdet på grundejers regning af Park og Vej.

I perioden 7. december 2012 til 28. januar 2013 er der givet 140 varsler om påbud, heraf er de 22 på baggrund af borgerhenvendelser. Der er sendt 35 påbud.