LIGE NU:

Havn dropper vindmøller

Frederikshavn Havn har besluttet at droppe opsætning af vindmøller fra den forestående havneudvidelse. I hvert fald i første omgang.

Det sker for at sikre færrest mulige hindringer i VVM-godkendelsen af havneudvidelsen.

Havnens bestyrelse lægger vægt på at udvikle havneudvidelsen omkring de aktiviteter, der indgår i havnens strategi, oplyser havnen i en pressemeddelelse.

En separat VVM-undersøgelse af opsætningen af flere vindmøller kan senere komme på tale, men lige nu og her droppes vindmøllerne.

Havnen vil dog ikke afvise igen at overveje nye og flere vindmøller, hvis møllerne kan opfylde krav til støj og miljø, og såfremt at der findes et økonomisk incitament for opstilling af vindmøller på havnen.

Frederikshavn Havn gik sidste år i gang med et projekt, der skal føre til en udvidelse af havnen. Første del af udvidelsen betyder blandt andet ny kaj, bredere indsejling, nye ydermoler og sejlrende og svajebassiner uddybes til 12 meters vanddybde.

Udvidelse som går i gang næste år og ventes færdig i 2016.