Hjørring annullerer udbud pga fejl

Hjørring Kommune annullerer udbud vedrørende skolekørsel på grund af tekniske fejl i udbudsmaterialet

På baggrund af en klage fra Taxa Vendsyssel, der er fælles bestillingscentral for fire hyrevognsselskaber i Vendsyssel, har Konkurrencestyrelsen i en vejledende
udtalelse givet udtryk for, at man finder, at det anvendte udbudsmateriale er behæftet med tekniske fejl i en sådan grad, at man anbefaler, at udbuddet går
om.
Udbudsmaterialet er udarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab som rådgiver.
Med udgangspunkt i Konkurrencestyrelsens udtalelse, har NT's ledelse på et møde med borgmester Finn Olesen og udvalgsformand Ole Albæk anbefalet, at udbuddet annulleres, og at der gennemføres et nyt udbud.
På dette grundlag har kommunen besluttet at annullere udbuddet. Indtil der kan gennemføres et nyt udbud, sikres det, at kørslen varetages via midlertidige
aftaler, der betyder, at kørslen gennemføres fra skoleårets start som allerede planlagt. Disse aftaler er nu annonceret på kommunens hjemmeside, hvor interesserede vognmænd kan finde relevante oplysninger.

Forsiden lige nu