Hjørring Kommune handlede ulovligt

Foto: Per Frank Paulsen

Da Hjørring Kommune brugte 21 millioner kroner på at købe Dammen Bioenergi, var det ulovligt. Det har Indenrigsministeriet nu slået fast.

Det er Enhedslisten, der over to omgange har klaget over kommunens køb af aktierne i Dammen Bioenergi. En investering der kostede Hjørring Kommunes borgere 21,1 millioner kroner.

Hjørring Kommune investerede nemlig de 21,1 mio. kr. i Dammen Bioenergi og fik dermed 100 % ejerskab af selskabet, der senere gik konkurs. Borgernes penge blev derfor tabt.

Enhedslisten protesterede over investeringen og indklagede den senere for Statsforvaltningen Nordjylland. Hjørring Kommune påberåbte sig nødretsbestemmelsen. Statsforvaltningen Nordjylland medgav at Hjørring Kommunes praksis var ulovlig, med gav medhold til Hjørring Kommune i at kunne benytte nødretsbestemmelsen. Den afgørelse indklagede Enhedslisten til Indenrigsministeriet.

Indenrigsministeriet har nu afgjort sagen og give Enhedslisten ret.  Købet af Dammen Bioenergi var en ulovlig investering. og kommunen kunne ikke påberåbe sig nødretsbestemmelserne.

- Det er glædeligt at Indenrigsministeriet er så klar i sin afgørelse. Det er nu endelig afklaret at det var en ulovlig beslutning, der kostede Hjørring Kommunes borgere 21,1 mio. kr., som byrådet traf tilbage i 2004, siger Peder Hvelplund fra Enhedslisten.

Indenrigsministeriet vil ikke bede Statsforvaltningen rejse erstatningssag mod byrådsmedlemmerne bag den ulovlige beslutning. Ministeriet begrunder beslutningen med den lange tid der er gået siden købet.

Forsiden lige nu