LIGE NU:

Jægerkorpset fordobler tilbud

Det sociale Jægerkorps' netværkstilbud til Aalborgs mest belastede unge mellem 12 og 25 år skal udvides fra de 15 nuværende pladser til 27 pladser. Der opleves et stigende pres på ordningen.

Netværkstilbud øges
Udvidelsen af netværkstilbuddet sker gradvist. I første omgang forøges tilbuddet med fem pladser efter sommerferien og senere får netværkstilbuddet tildelt de sidste pladser.

Det sociale Jægerkorps
Johnny Friis, der er leder af Ungdomscenteret i Kayerødsgade, hvor Det sociale Jægerkorps har base, udtrykker tilfredshed med den øgede bevilling. Han siger:

- Behovet for en udvidelse er stort. De unge, vi hjælper, har massive problemer, og vi kan se, at gabet til det etablerede system opleves større af de unge. Mange har vendt samfundet ryggen.
Og det er netop her, at netværkstilbuddet har sin helt store force. Det er fleksibelt. Når den unge kommer ind under netværkstilbuddets vinger, så skræddersys tilbuddets konkrete indhold til den enkelte.
En netværksjæger har den primære kontakt til den unge. Relationen mellem dem er kendetegnet ved interesse, omsorg og tryghed på den ene side og forventninger, modspil og realistiske krav på den anden side.
En handlingsplan er den overordnende styrepind, der skal tilføre perspektiv til tilbuddet.

- Vi er sikkerhedsnettet for de unge, der falder gennem systemets andre tilbud, sammenfatter Ungdomscenterets leder, Johnny Friis.

Job og uddannelse
Målet er, at de unge bl.a. får styrket deres evner til at få job og uddannelse - og dermed få en konstruktiv hjælp frem for at vælge en destruktiv adfærd.

Jægerkorpset får de unge videre
En mini-analyse fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen viser, at indsatsen nytter. Netværkstilbuddet hjælper. Mange unge, der har benyttet sig af det, kommer videre.

Fem ud af seks
1. september 2006 afsluttede seks unge - fem drenge og en pige - således netværkstilbuddet. Her i dag, to år senere, fører fem af de unge en tilværelse, der på mange måder ligner det liv, som mange andre, jævnaldrende unge fører.
Den sidste er desværre kommet i fængsel.
Af de undersøgte unge var de fleste - på indskrivningstidspunktet - involveret i både kriminalitet og misbrug, og fire var hverken i gang med skole eller arbejde.

To indsatsområder
Netværkstilbuddet hænger tæt sammen med den anden del af Jægerkorpset arbejde, den opsøgende dimension. Sidstnævnte indebærer en indsats på gadeplan, hvor jægerne bevæger sig i de miljøer, hvor de meget belastede unge færdes.

Forenklet kan man sige, at Det sociale Jægerkorps opsøgende arbejde er mere generelt og bredt, mens korpsets netværkstilbud er mere specifikt og målrettet.