Jægerkorpset udvider

Jægerkorpset får indrettet nyt værksted samt depot ved at renovere en hangar på Flyvestation Aalborg samt opføre en ny bygning.

Det erstatter korpsets midlertidige faciliteter på flyvestationen.

<b>Hangar og bygning</b>
Hangaren på 1600 kvadratmeter ombygges til værksted og lager, mens der opføres en tilhørende bygning på 350 kvadratmeter til kontor-, personale- og velfærdsfaciliteter.

<b>Affugter og elektronisk sikring</b>
Desuden skal der etableres affugter og elektronisk sikring på tre shelters på Flyvestation Aalborg.

Projektet ventes at koste 15,4 millioner kroner, hvoraf der skal bruges 10,8 millioner kroner i år.

<b>Forsvarsforliget</b>
Forsvarsminister Søren Gade har bedt Folketingets Finansudvalg om beløbet, der er aftalt i forsvarsforliget.