LandboNord beklager udvikling i konsulentstrid

Agri Nord har sendt LandboNord brev med varsel om erstatningskrav. Det har fået LandboNord til at tage bladet fra munden.

30. september opsagde 31 medarbejdere på Agri Nords økonomiafdeling i Aars kollektivt deres job. Samme dag kunne den konkurrerende landbrugsrådgiver LandboNord meddele, at de havde ansat de 31 fra Agri Nord. Og siden er sagen rullet videre, og konflikten mellem virksomhederne eskaleret.

Tirsdag meddelte Agri Nord, at de ville fremsende et erstatningskrav mod LandboNord på 22 millioner kroner, fordi LandboNord har markedsført sig med de 31 medarbejdere, der formelt stadig er ansat i Aars til 1. november. Den besked får LandboNord til at tage til genmæle.

- Jeg vil gerne slå fast én gang for alle, at vi på intet tidspunkt har foretaget os noget ureglementeret eller i det hele taget handlet på en måde, som kan siges at være uordentligt eller uetisk. Sagen er kørt 100% efter bogen med juridisk ekspertbistand og interne drøftelser mellem formand, bestyrelse og ledelse, og vi har gennem hele sagen handlet velovervejet. Det modtagne varsel fra Agri Nord er dog en optrapning af sagen, og det beklager vi, siger administrerende direktør Uffe Bertelsen fra LandboNord i en pressemeddelelse.

Han siger videre, at han forstår Agri Nords frustration, men at der ikke er urent trav indblandet i opsigelser og ansættelser af de 31 konsulenter og assistenter.

- Vi har fuld forståelse for, at Agri Nord er bragt i en beklemt situation via de modtagne opsigelser. Enhver arbejdsgiver kan sætte sig ind i, hvad det giver af udfordringer. Men udover, at der er tale om flere opsigelser, betragter vi ansættelserne som helt almindelig jobskifter, og vi har hverken tilbudt vores nye medarbejdere lønforhøjelser eller andet, der stiller dem i en mere gunstig situation. De nye medarbejdere kommer jo ikke med kompetencer, som vi ikke har i forvejen, understreger Uffe Bertelsen.

Der er fundet nye lokaler i Fjerritslev til de 31 medarbejdere, der har første arbejdsdag på fredag. Her begynder de arbejdet med at hjælpe kunder der allerede er i stald hos LandboNord, men også kunder, der er kommet til.

- Vi har på det kraftigste indskærpet over for vores nye medarbejdere, at det ikke er tilladt at kontakte Agri Nords kunder i Aars. Der er dog næppe nogen tvivl om, at en del af de landmænd, der nu står uden rådgiver, vælger at flytte med den rådgiver de er vant til. Sådan vil det være for enhver rådgiver, der foretager et jobskifte, og det er der ikke noget odiøst i. Jeg vil dog gerne endnu engang understrege, at det ikke har været en forudsætning for at sige ja til de nye medarbejderes ansøgninger, siger direktøren i pressemeddelelsen.