Foto: TV2/Nord

Landmænd mister jord uden erstatning

Der kan ikke findes penge til at kompensere tabet af jord.

Danske landmænd tvinges til at indstille dyrkningen af landbrugsjord langs 25.000 km vandløb, og det viser sig nu, at en del af landmændene selv må bære de økonomiske tab, som udlægningen af de såkaldte randzoner medfører. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) har flere gange forsikret, at landmændene ville modtage kompensation for at indstille dyrkningen af de 50.000 ha, som randzonerne skal omfatte.

For nylig faldt den planlagte støtteordning imidlertid på gulvet, fordi vandplanerne blev udsat, og regeringen måtte i al hast oprette en ny støtteordning.

På grund af EU-regler indeholder denne ordning et støtteloft på samlet 7.500 euro over tre år, og dette loft omfatter både randzonestøtten og en lang række andre mindre statsstøtteordninger.

- Det er korrekt, at jeg har lovet landmændene kompensation, og det er korrekt, at det nu viser sig, at et ukendt antal landmænd ikke kan få den fulde kompensation. Det er stærkt utilfredsstillende. Vi har ledt i alle skuffer for at finde et redskab, der sikrede støtte til alle. Det har ikke været muligt, og desværre er realiteten, at vi næppe kan hjælpe de landmænd, der rammer støtteloftet, siger Mette Gjerskov til Jyllands-Posten.