Landmænd vil beholde diger

En række diger langs Lindenborg Å skal væk. Det synes lodsejerne er forkert. Ikke bare af hensyn til deres landbrugsjord, men også af hensyn til åens vandkvalitetet - og henholder sig til en 2 år gammel rapport fra Aalborg Universitet.

Poul Erik Kristensen går på det dige langs Lindenborg Å ved Kongerslev, som nu skal fjernes. Han er en af de landmænd med jord langs åen, der vil mærke effekten, hvis diget forsvinder.

- Hvis digerne forsvinder vil vandet løbe ind på vores marker, siger Poul Erik Kristensen.

Digerne blev for 7 år siden etableret af landmændene uden tilladelse fra amtet. Landmændene gjorde det for at imødegå en stigning i åens vandstand. Noget de mener at ændrede grødeskæringsvilkår var skyld i.

Nu vil landmændene ikke fjerne diget, fordi det udover at ødelægge mere end 100 hektar landbrugsjord også vil være dårligt for vandmiljøet, mener de.

- Vandet og dets omgivelser har bedst af at vandet bliver i vandløbet. Hvis det løber hen over markerne, så mister vandet ilt og kvælstof, siger Poul Erik Kristensen.

Landmændene mener at en rapport fra Aalborg universitet beviser at vandmiljøet liv bliver ødelagt, hvis digerne fjernes.

Det vil forskeren bag rapporten dog ikke umiddelbart konkludere i den konkrete sag, men han giver landmændene ret i at der er behov for styring af vandet, for at undgå iltmangel i åen.

- Man skal sørge for at vandet ikke strømmer henover markerne. Der sker dog ikke den store skade for vandkvaliteten, hvis bare vandet løber tilbage i åen, samme sted, som det løb ud, siger Jens-Ole Frier, Institutleder ved sektion for miljøteknik på Aalborg Universitet.

Det er bare svært på strækning ved Kongerslev, fordi vandstanden er steget og markerne ligger lavt på grund af dræn og tidligere tiders tørvegravning.

Nu håber landmændene at de kan finde en løsning sammen med den nye vandløbsmyndighed, nemlig Aalborg kommune, der har overtaget ansvaret fra amtet.

- Jeg håber at vi kan finde en løsning, der ikke bare tilgodeser os, men også gør det muligt for andre at færdes i miljøet langs Lindenborg Å, siger Poul Erik Kristensen.