Lien, Fosdalen og Sandmosen fredes

Danmarks Naturfredningsforening har vundet sagen om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen ved Jammerbugt i Nordjylland. Den største naturfredning i nyere tid sikrer 3000 ha natur og vidtstrakt kystlandskab for eftertiden.

<b>3000 hektar fredes</b>
Storslåede udsigter, blomsterrige overdrev, vandreklitter og frodig naturskov. Det er blot noget af det, offentligheden nu sikres adgang til.
Danmarks Naturfredningsforening har netop vundet en af landets største fredningssager i Naturklagenævnet - nemlig fredningen af området Lien, Fosdalen og Sandmosen i Jammerbugt Kommune i Nordjylland. Dermed er godt 3000 ha enestående natur mellem Slette Strand og Rødhus sikret.

<b>60 meter høj kystskrænt</b>
Fredningen skaber mulighed for at udlægge stier, så offentligheden kan opleve de unikke naturværdier og det enestående kystlandskab. Det mest markante element i fredningen er den syv kilometer lange og op til 60 meter høje kystskrænt Lien, der dannede Danmarks kystlinje tilbage i stenalderen.
Hertil kommer erosionskløfter som Fosdalen og Hødal-Hjuldal, der begge rummer vandløb.

<b>Orkideer og insekter</b>
På natursiden findes en række kildevæld rige på orkideer og engblommer samt sjældne insektarter knyttet til lysåben natur.
Med fredningen sikres genopretning og pleje af områder, der af natur- og landskabsmæssige grunde bør være lysåbne.

<b>Genslyngning af Svenstrup å</b>
Og endelig giver fredningen mulighed for genslyngning af Svenstrup Å neden for Lienskrænterne.

<b>Historien</b>
Fredningen blev rejst af DN og det tidligere Nordjyllands Amt tilbage i 2004. Sagen blev vundet i fredningsnævnet i december 2006, men senere påklaget til Naturklagenævnet af Jammerbugt Kommune, Skov- og Naturstyrelsen (nu By- og Landskabsstyrelsen) samt 42 lodsejere.
Klagen angik fredningens afgrænsning og indhold samt erstatningernes størrelse.

<b>DN er glad</b>
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen glæder sig over, at Naturklagenævnet fastholder fredningens afgrænsning og nu har tiltrådt Fredningsnævnets afgørelse på stort set alle punkter:

- Lien, Fosdalen og Sandmosen rummer noget af den mest spændende, varierede og også sårbare natur vi har i Danmark. Det er en ren vindersag for naturen og den brede befolkning, og der er derfor god grund til at glædes i disse dage.