LIGE NU:

Lien, Fosdalen og Sandmosen fredes

Danmarks Naturfredningsforening har vundet sagen om fredning af Lien, Fosdalen og Sandmosen ved Jammerbugt i Nordjylland. Den største naturfredning i nyere tid sikrer 3000 ha natur og vidtstrakt kystlandskab for eftertiden.

3000 hektar fredes
Storslåede udsigter, blomsterrige overdrev, vandreklitter og frodig naturskov. Det er blot noget af det, offentligheden nu sikres adgang til.
Danmarks Naturfredningsforening har netop vundet en af landets største fredningssager i Naturklagenævnet - nemlig fredningen af området Lien, Fosdalen og Sandmosen i Jammerbugt Kommune i Nordjylland. Dermed er godt 3000 ha enestående natur mellem Slette Strand og Rødhus sikret.

60 meter høj kystskrænt
Fredningen skaber mulighed for at udlægge stier, så offentligheden kan opleve de unikke naturværdier og det enestående kystlandskab. Det mest markante element i fredningen er den syv kilometer lange og op til 60 meter høje kystskrænt Lien, der dannede Danmarks kystlinje tilbage i stenalderen.
Hertil kommer erosionskløfter som Fosdalen og Hødal-Hjuldal, der begge rummer vandløb.

Orkideer og insekter
På natursiden findes en række kildevæld rige på orkideer og engblommer samt sjældne insektarter knyttet til lysåben natur.
Med fredningen sikres genopretning og pleje af områder, der af natur- og landskabsmæssige grunde bør være lysåbne.

Genslyngning af Svenstrup å
Og endelig giver fredningen mulighed for genslyngning af Svenstrup Å neden for Lienskrænterne.

Historien
Fredningen blev rejst af DN og det tidligere Nordjyllands Amt tilbage i 2004. Sagen blev vundet i fredningsnævnet i december 2006, men senere påklaget til Naturklagenævnet af Jammerbugt Kommune, Skov- og Naturstyrelsen (nu By- og Landskabsstyrelsen) samt 42 lodsejere.
Klagen angik fredningens afgrænsning og indhold samt erstatningernes størrelse.

DN er glad
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen glæder sig over, at Naturklagenævnet fastholder fredningens afgrænsning og nu har tiltrådt Fredningsnævnets afgørelse på stort set alle punkter:

- Lien, Fosdalen og Sandmosen rummer noget af den mest spændende, varierede og også sårbare natur vi har i Danmark. Det er en ren vindersag for naturen og den brede befolkning, og der er derfor god grund til at glædes i disse dage.

270819 Patienter på og beboere ved Sygehus Nord var i nat udsat for et mindre bombedrama.

For 225 millioner kroner byggeprojekt, tak: Sygehus Nord solgt

Mink

Nordjysk formand om minkaftale: - Umiddelbart virker den fair

070121 John Haugaard, minkavler

Efter flere måneders venten ånder John lettet op: - Man kan se enden af tunnelen nu

minkkompensation, møde, Hjulmandkatain

150 minkavlere til infomøde: Fik gennemgået aftalen

270819 Patienter på og beboere ved Sygehus Nord var i nat udsat for et mindre bombedrama.

For 225 millioner kroner byggeprojekt, tak: Sygehus Nord solgt

Mink

Nordjysk formand om minkaftale: - Umiddelbart virker den fair

070121 John Haugaard, minkavler

Efter flere måneders venten ånder John lettet op: - Man kan se enden af tunnelen nu

Til forsiden

Til forsiden