Medarbejdere sendt hjem

Muslingevirksomheden Vilsund Blue i Nykøbing har i dag sendt 25 medarbejdere hjem på grund af manglende råvarer til fabrikken. Det er en tredjedel af medarbejderne, der nu står uden arbejde.

-  Jeg frygter, det bare er starten, siger direktør Søren Mattesen fra Vilsund Blue.

Virksomheden har mistet en tredjedel af sin råvareleverance, fordi muslingefiskerne endnu ikke har fået lov til at fiske i Natura 2000-områderne. Det er her, muslingerne skal hentes lige nu, hvor sæsonen er på sit højeste, mener muslingefiskerne.

Muslingefiskerne har i ugevis ventet på den endelige godkendelse til at skrabe muslinger fra områderne.

Fødevareminister Mette Gjerskov (Soc.Dem.) havde møde med muslingeindustrien tirsdag, men Søren Mattesen mener, hun bliver ved at udskyde beslutningen.
- Hvis det fortsætter på denne måde, og der ikke kommer en afklaring, så er jeg bange for, at fabrikken er lukningstruet, siger Søren Mattesen.

Ifølge EU-Kommissionen bryder Danmark internationale regler for naturbeskyttelse, hvis muslingeskrab tillades i Natura 2000-områder.

Der ligger i øjeblikket en klage over EU-afgørelsen og venter på at blive afgjort.
Muslingefiskerne mener, man bør tillade muslingeskrab, så længe klagesagen ikke er afgjort.