Menneskehandel kan give 10 års fængsel

Straffen for at udnytte en person og tvinge vedkommende til - for eksempel - prostitution er op til 10 års fængsel.

Straffeloven har én paragraf, der omhandler menneskehandel.

Menneskehandel er at tjene penge på, og udnytte en person, som undertrykkes med tvang eller trusler og dermed tvinges til at udføre et arbejde som f.eks. prostitueret.

Handel med mennesker kan give 10 års fængsel. Det er oftest kvinder, der er ofre for menneskehandel, men det kan også være mænd.

§ 262 a siger, at:

For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

1) ulovlig tvang

2) frihedsberøvelse

3) trusler

4) retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller

5) anden utilbørlig fremgangsmåde

med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

Stk. 2. siger, at:

På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

1) rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller

2) yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.

Kilde: Straffeloven 2012