Foto: Jesper Bo Winther

Miljøminister sælger klitplantage for at købe Store Vildmose

Salg af 80 hektar af Tranum Klitplantage skal sikre at Miljøministeriet kan købe en stor bid af Store Vildmose.

Miljøministeriet ejer 4000 hektar af Tranum Klitplantage, men nu skal en lille del sælges fra, bebuder miljøminister Kirsten Brosbøl (S).

Det handler om 80 hektar, som ifølge ministeren er uden den store naturværdi, men som er af stor værdi for erhvervslivet, fordi jorden indeholder hvidt sand, der blandt andet bruges i cement-produktion.

Samtidig skal indtægterne fra salget af Tranum Klitplantage sikre bevarelsen af et større naturområde i Nordjylland: Store Vildmose.

- Handlen vil give mere og bedre dansk natur. Idéen er at sælge et stykke nåletræplantage, som giver os råd til at sikre det fantastiske naturområde Store Vildmose for eftertiden. Det har været et stort ønske fra blandt andre de to kommuner i området og lokale grønne organisationer, at Store Vildmose ikke bliver solgt, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Store Vildmose, der ligger mellem Aabybro, Pandrup og Brønderslev er et område på godt 5000 hektar, hvor det meste i dag er både drænet op opdyrket.

- Store Vildmose har national betydning, fordi det var et af de største sammenhængende arealer med højmose. I dag er den for en stor del drænet med kanaler og opdyrket, men vi kan nu se på muligheden for at genoprette mere af den tidligere højmose, siger Kirsten Brosbøl.

Et salg af arealet i Tranum Klitplantage vil betyde at landskabet ændrer sig, men ministeriet skriver i en pressemeddelelse at det afgravede areal med tiden vil udvikle sig til et åbent naturareal med søer og vådområder. De 80 hektar nåleskov, der går tabt ved salget vil i øvrigt blive erstattet af 120 hektar erstatningsskov.