Med seks millioner kroner i hånden skal nordjyske projekter forfines og udvikles. Foto: Emil Nordkvist Johansson

00:44

En nordjysk IT-virksomhed har netop fået bevilget 1,3 millioner kroner fra den miljøvenlige offentlige tilskudsordning EUDP. Det er den aalborgensiske virksomhed EMD International, der har modtaget pengene. EMD International leverer software, der beregner og dokumenterer miljøvenlige energiprojekter i hele verden.

1 af 2

Millioner til nordjyske energiprojekter

To nordjyske energiprojekter har fået godt seks millioner til udvikning af ny teknologi.

EUDP uddeler 233,6 mio. kroner til fremtidens løsninger inden for energiteknologi. 46 projekter har fået støtte gennem EUDP-programmet, som skal understøtte fremtidens effektive og klimavenlige energiløsninger.

Heriblandt er to nordjyske projekter. 

Neogrid Technologies ApS fra Aalborg skal i et projekt demonstrere, hvordan Skive Kommune omkostningseffektivt kan omstille varmeforsyningen fra at køre på fossil-baseret opvarmning (fx oliefyr) til at køre på el-baseret opvarmning med mere vedvarende energi. Projektets formål er at demonstrere den tekniske og økonomiske værdi af intelligent varmepumpeteknologi kombineret med termisk lagring. I den forbindelse har projektet modtaget fem millioner kroner. 

EMD International A/S, ligeledes fra Aalborg, skal via et beregningsprogram kigge nærmere på interne varmekilder på fjernvarmeværker og forsøge at anvise konkrete muligheder for udnyttelse af værksinterne varmekilder med varmepumper og udvikle nødvendigt beregningsværktøj til tekniske og økonomiske analyser. Til det formål har projektet modtaget 1,3 millioner kroner.

- Vi er meget glade for den bevilling, vi har fået. Den giver os mulighed for at gøre vores EDB-programer endnu bedre herunder gøre dem endnu mere præcise, når de regner på varmepumper, siger Anders N. Andersen som er afdelingsleder i EMD’s energisystemafdeling.

Han forventer, at virksomheden med de 1,3 millioner kroner fra EUDP-midlerne, vil opnå øget eksport den kommende tid.

Også landets energi-, forsynings- og klimaminister håber at midlerne kan være med til at fremme væksten hos de grønne virksomheder.

- Regeringen har fokus på udviklingen af fremtidens energiteknologier, som skal være med til at sikre den grønne omstilling af vores energisektor og gøre Danmark til et lavemissionssamfund i 2050. Med de 233 mio. kr. fra EUDP, der nu er uddelt til i alt 46 projekter, bidrager vi til at fremme den grønne omstilling, samtidig med at vi styrker vores position som grønt foregangsland og bidrager til yderligere vækst og arbejdspladser i energisektoren, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

En krone ud - to kroner ind

I alt har 104 projekter søgt om støtte i denne runde, og 46 af dem har nu fået støttekroner. Og fra ministerens bord er pengene givet godt ud.

- For hver støttekrone til de gode energiteknologiske ideer, vi har her i Danmark, øger vi i gennemsnit eksporten med to kroner.  EUDP spiller derfor en central rolle for dansk eksport af fremtidens energiløsninger. Jeg er meget tilfreds med, at vi med energiaftalen sikrer, at EUDP-midlerne forhøjes og fastholdes på et højt niveau i de kommende år, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

EUDP skal i 2019 uddele i alt mere end 430 mio. kr. Første ansøgningsrunde til EUDP i 2019 har frist 1. marts.

FAKTA

EUDP støtter hvert år udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark mere energieffektiv og uafhængig af fossile brændsler i 2050 og samtidig skaber vækst og arbejdspladser.

 

EUDP giver tilsagn om støtte på 233,6 mio. kroner i denne ansøgningsrunde til projekter inden for udvikling og demonstration af energiteknologi.

 

Tilskuddene gives til projekter inden for teknologiområder som blandt andet vindkraft, solenergi og energieffektivitet

 

Projektejerne bidrager selv med 147 mio. kr. til projekterne.

 

Der var søgt støtte for i alt 592,3 mio. kr. i denne ansøgningsrunde.