LIGE NU:

Minister skal se på skoleforslag i Jammerbugt

Spørgsmålet om den kommende skolestruktur i Jammerbugt Kommune ender nu på undervisningsministerens bord.

SF's uddannelsesordfører Pernille Vigsø Bagge kalder undervisningsminister Tina Nedergaard i samråd på baggrund af Venstres forslag til en ny skolestruktur i Jammerbugt.

Det er Venstres forslag om, at tre årgange på de mindre skoler skal samlæses, som SF vil have undervisningsministeren til at se på. Forslaget kræver en dispensation fra folkeskoleloven, hvis det skal blive en realitet.

Venstre har allerede sendt en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation.

SF kalder undervisningsformen sammenlignelig med den, der var i 50'erne:

- I SF mener vi, at det er dybt problematisk, at man nu vil indføre en undervisning, hvor der fremover, på visse undervisningssteder, skal sammenlæses på 3 klassetrin, selv om den samlede skole har op til 1000 elever, skriver medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, Erik Ingerslev (SF) i en pressemeddelelse.

Pernille Bagge Vigsø har nu stillet følgende spørgsmål til undervisningsminister Tina Nedergaard:

"Ministeren bedes i et kommende åbent samråd redegøre for, om ministeren har planer om at give dispensation fra reglerne om holddeling i folkeskolen, uden at drøfte spørgsmålet med forligskredsen om folkeskolen?

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen udtaler sig positivt om at øge niveaudelingen i folkeskolen, når den tilgængelige uddannelsesforskning i både Danmark og internationalt peger på at øget niveaudeling fører til et dårligere fagligt niveau for de svageste elever og i øvrigt ikke øger det faglige udbytte for de stærkeste elever?

Ministeren bedes overfor uddannelsesudvalget gøre rede for, hvor mange dispensationer der allerede på nuværende tidspunkt er givet i forhold til at fravige reglerne for holddannelse i folkeskolen."