Mistanke om tvunget aktiekøb i den gamle Roskilde Bank

Den nye bestyrelse i Selskabet af 1. september 2008 - den gamle Roskilde Bank - har mistanke om, at erhvervskunder i Roskilde Bank blev mere eller mindre tvunget til at købe aktier i banken, hvis de skulle låne penge eller have nye eller udvidede kassekre

Det skriver DAGBLADET Roskilde i dag.

Det kan have bragt disse virksomheder i alvorlige økonomiske vanskeligheder, nu, hvor Roskilde Bank-aktierne er værdiløse. Og netop nu er den nye Roskilde Bank ved at afvikle de tusindvis af erhvervskunder, som ikke blev overtaget af de tre banker, Nordea, Spar Bank Nord og Arbejdernes Landsbank, som for få uger siden købte Roskilde Banks filialnet. Og disse virksomheder kan få meget svært ved at finde sig et nyt pengeinstitut, hvis en del af deres egenkapital er bundet op i værdiløse Roskilde Bank-aktier, eller der ligefrem er optaget store lån, som er brugt til opkøb af aktier i den nu krakkede bank.

- Hvis der er nogle erhvervsvirksomheder, som er blevet anbefalet at købe Roskilde Banks egne aktier for større beløb, og som nu er kommet i klemme, så vil vi gerne høre fra dem, siger Jens Løgstrup, som er nyvalgt bestyrelsesformand i Selskabet af 1. september 2008.

De kan henvende sig på e-mail: jlselskabsudvikling.dk.

Jens Løgstrup forklarer, at bestyrelsen i Selskabet af 1. september 2008 arbejder målrettet for at sikre, at den nye Roskilde Bank, som Nationalbanken ejer, sørger for, at der ikke går flere virksomheder konkurs end allerhøjest nødvendigt i kølvandet på den gamle Roskilde Banks krak.

- Den nye Roskilde Bank skal ikke bare afvikle over hals og hoved. Den skal derimod afvikle engagementer og lukke ned med stor omhu, så der bliver bevaret flest mulige værdier til glæde for de kreditorer, som stadig har penge til gode og ikke mindst aktionærerne, siger Jens Løgstrup. Han forklarer, at bestyrelsen i Selskabet af 1. september 2008 nu er gået i gang med at grave sig ned i fortiden.

- Bagudrettet har vi sat os for at undersøge nogle udvalgte områder i banken i løbet af de nærmeste dage. Vi er i en undersøgelsesfase, hvor vi skal have afklaret, om vi skal foretage os yderligere, siger Jens Løgstrup.

Han slår samtidig fast, at det ikke er hans og den øvrige bestyrelses opfattelse, at Selskabet af 1. september 2008 vil blive erklæret konkurs inden for den nærmeste fremtid. I det øjeblik en konkurs er en realitet, sættes bestyrelsen ud af drift, og konkursboet vil herefter blive varetaget af en kurator, som udpeges i Sø- og Handelsretten.

- Jeg tror, vi har den tid, der skal til. Der er efter min opfattelse ikke en konkurs lige om hjørnet, siger Jens Løgstrup.