LIGE NU:

Musikkens Hus råder over 70 mio. kroner

En egenkapital på 70,6 mio. kr. er det økonomiske udgangspunkt for den kommende realisering af Musikkens Hus. .

Årsrapport 2006
Det fremgår af den årsrapport for 2006, som "Fonden Musikkens Hus i Nordjylland" netop har afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Økonomisk status
- Med årsrapporten er gjort økonomisk status over det oprindelige byggeprojekt, der som bekendt blev
opgivet i 2006.
Og derefter disponerer "Fonden Musikkens Hus i Nordjylland" i den proces, som vi skal i gang med, over en formue på godt 70 mio. kr., siger formanden for Fondens bestyrelse, Bent Frank.

Realdania
Bent Frank indtrådte i bestyrelsen, da Realdania i december 2006 tilbød at overtage styringen af
byggeprojektet og samtidig tilbød at sikre det økonomiske grundlag for realiseringen af "Musikkens Hus i Nordjylland".

Årsregnskabet
Årsregnskabet viser, at "Fonden Musikkens Hus i Nordjylland" har likvide beholdninger på ca. 79 mio. kr.
Heraf består knap 47 mio. kr. af betingede donationer og sponsorater, som er modtaget fra fonde, virksomheder og privatpersoner i forbindelse med den succesfulde indsamling, der tidligere er foretaget.

Anlægsaktiver
Fondens anlægsaktiver, som udgøres af grunde og projektværdi, løber op i tilsammen 38,9 mio. kroner.

9 mio fra det tidligere projekt
I forbindelse med ændringen af byggeprojektet har fondens bestyrelse foretaget en nøje gennemgang og
vurdering af de udgifter, der har været i det oprindelige byggeprojekt frem til det blev opgivet.

- I det oprindelige byggeprojekt var der projektudgifter m.v. på knap 31 mio. kr. Det er naturligvis vores hensigt at udnytte og genanvende så meget som muligt fra det hidtidige projekt, og vi har vurderet, at vi kan beholde værdier for 9 mio. kr. fra det hidtidige projekt, oplyser Bent Frank.

Genanvendelse
Så i stedet for en nedskrivning af formuen med samtlige udgifter fra det hidtidige projekt har bestyrelsen altså valgt at nedskrive værdien af de afholdte projektudgifter med ca. 22 mio. kr. til ca. 9 mio. kr.