LIGE NU:

Muslingefiskeri skader naturen

Det bundskrabende muslingefiskeri i Limfjorden skader naturen. Det siger Danmarks Naturfredningsforening, der bakkes op af professor. DN foreslår i stedet dyrkning på liner.

Vildledende rapport
Det er direkte vildledende, når DTU Aqua i en ny rapport hævder, at muslingeskrab i Limfjorden ikke skader naturen nævneværdigt. Det siger Danmarks Naturfredningsforening, og foreningen støttes af en professor i økologi ved Københavns Universitet.

Stor skade på Limfjorden
Rapporten fra DTU Aqua forsøger at frikende skrabefiskeriet, som tværtimod gør stor skade på Limfjordens natur og miljø, erklærer Danmarks Naturfredningsforening (DN).
Foreningens vicepræsident, biolog Poul Hald-Mortensen, der selv bor i området, mener, at DTU-rapporten afsporer debatten.

Poul Hald-Mortensen peger på, at fiskeriet foregår med skrabere, der borer sig flere centimeter ned i fjordbunden.

- Det frigør iltkrævende luftarter som svovlforbindelser, der virker ødelæggende på det dyreliv, der måtte være tilbage. Derudover sker der også en opmudring. Hvis vi ikke havde alt det skraberi, ville vi have en langt mere stabil fjordbund, hvor der kunne være samfund af mange og specialiserede arter. Nu får vi en forringet og artsfattig udgave af den oprindelige natur, siger han.

Foreslår fiskeri på liner
I Naturfredningsforeningen er man ikke imod muslingeproduktion i Limfjorden, men det bør ske i form af dyrkning på liner, siger Poul Hald-Mortensen.

- Det giver bedre kvalitet af muslinger og virker langt mere skånsomt i forhold til fjordens meget værdifulde fauna og flora, så vi igen kan få en naturlig og artsrig fjordbund, der ikke spoleres af de skrabende muslingefiskere, siger DN's vicepræsident.