LIGE NU:

Nej til forhøjelse af kvoten for tobis

Kommissionen har i dag meddelt Danmark, at kvoten for tobis ikke bliver forhøjet trods nye positive oplysninger om bestanden. Der kan derfor ikke genåbnes for danske tobisfiskere.

Forkerte beregninger
Sidste uge fremlagde Danmark nye oplysninger om tobisbestanden i Nordsøen, der dokumenterer flere fisk end tidligere antaget og en gennemsnitsvægt 25% højere end forudsat i Kommissionens beregninger.

Norge siger nej
Norge har pure afvist et forslag fra Kommissionen om forhøjelse af Nordsøkvoten med 50.000 tons, og Kommissionen har i dag meddelt Danmark, at kvoten ikke vil blive forhøjet.

- Vi har fra dansk side fremlagt solid dokumentation for de bristede forudsætninger for beregning af kvoten på 170.000 tons.
Jeg er derfor helt uforstående over for Kommissionens beslutning om stop for fiskeriet.
Uden Kommissionens støtte, kan vi ikke komme videre, men jeg kan forsikre om, at jeg vil rejse hele sagsforløbet på det forestående rådsmøde, udtaler fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Norge siger ja
Norge har genåbnet for et fiskeri af 51.000 tons i den norske zone, på trods af betænkelighed ved tobisbestandens tilstand.

- Fiskeriet efter tobis er ikke længere et spørgsmål om bestandens størrelse, men går ud på, om det er EU eller Norge, der skal have lov til at fiske, udtaler fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Stoppede d. 15. maj
De danske fiskere måtte den 15. maj indstille fiskeriet, da den gamle kvote var opfisket. Herefter vil der kun være mulighed for et mindre forsøgsfiskeri for danske fiskere ud for den skotske østkyst.