LIGE NU:

Nordjyder får grøn biogas fra gylle

Nordjylland bliver det første sted i Danmark, hvor CO2-neutral biogas fra gylle ryger ud til naturgaskunderne. I dag åbnes hanerne for den grønne biogas.

Seks millioner kubikmeter grøn biogas. Så meget ryger ud til naturgaskunderne i Hjørring, Hirtshals og Sindal i løbet af 2014.

Danmarks største naturgasselskab, HMN-Naturgas I/S, åbner onsdag hanerne og sender biogassen fra gylle ud i det underjordiske naturgasnet.

Det er nok til at varme cirka 4000 parcelhuse og medfører en årlig CO2-besparelse på omkring 12.000 tons.

- Biogas fra gylle har den fordel, at den reducerer landbrugets belastning af klima og miljø. For når gyllen kommer igennem et biogasanlæg, kommer den renere ud på den anden side. Der bliver mindre udledning af metan og lattergas, og planterne på markerne får nemmere ved at optage næringsstofferne i gyllen - og det gavner vandmiljøet, siger vicedirektør Henrik Iversen fra HMN Gassalg A/S.

Biogassen, der sendes ud, er lavet af gylle fra køer og svin og kyllingemøg iblandet halm og græs.

Gyllen vil lugte mindre, når den kommer ud på markerne, og i stedet for at være et miljø- og klimamæssigt problem, kan gyllen blive en grøn gevinst, påpeger han.

Og kunderne skal hverken bekymre sig om at anskaffe sig nyt udstyr eller gøre noget ved deres eksisterende gasfyr og komfurer. Regningen skal kunderne heller ikke tænke på.

- Ens regning vil være nøjagtig den samme, som hvis det havde været naturgas. Så alt vil være, som det plejer, bortset fra at varmen nu er mere grøn, siger Henrik Iversen.

Partierne bag energiforliget har en målsætning om at 50 procent af Danmarks gylle senest i 2020 skal omdannes til energiformål. Lige nu er det ifølge Brancheforeningen for Biogas kun cirka syv procent, der udnyttes.