LIGE NU:

Nordjylland svigter med genoptræning til kræftpatienter

Kun hver sjette kræftpatient i Region Nordjylland får tilbudt en genoptræningsplan efter deres sygdomsforløb. Det gør regionen til bundskraber på området.

Træthed, stress, depression og angst. Det er bare nogle af de problemer, raskmeldte kræftpatienter kan risikere at løbe ind i, efter de har forladt sygehuset og behandlingssystemet. Noget så simpelt som en genoptræningsplan fra sygehuset kan afhælpe de gener, men langt fra alle kræftpatienter med behov for det modtager sådan en.

Og særligt i Nordjylland skal man kigge langt efter den slags hjælp, når man først er raskmeldt. Kun 260 ud af de cirka 1500 kræftpatienter, der blev udskrevet fra et sygehus her i regionen i 2014, tog hjem med en genoptræningsplan i hånden. Og det er alt for lidt, konkluderer en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

Faktisk var det kun 16 procent af de raskmeldte kræftpatienter i Region Nordjylland, der fik hjælp efter sygdomsbehandlingen - men tallene viser, at mere end 30 procent af patienterne havde behov for hjælp og en genoptræningsplan.

Det gør regionen til en absolut bundskraber - sammen med Region Hovedstaden - sammenlignet med resten af landet.

Genoptræningsplaner på landsplan

Kun 52 procent af Region Nordjyllands patienter med behov for en genoptræningsplan fik én - og det får nu Kræftens Bekæmpelse til at vifte med en løftet pegefinger.

- Fremskrivninger viser, at der frem mod 2025 er behov for en forstærket indsats i alle regioner. For nærværende er det Region Nordjylland og Region Hovedstaden, der har den laveste behovsopfyldelse. Regionernes opfordres derfor til at overveje retningslinjer og praksis i forbindelse med udskrivning af genoptræningsplaner til kræftpatienter og sikre, at alle kræftpatienter får en samtale om deres genoptræningsbehov, skriver Kræftens Bekæmpelse i undersøgelsen.

I alt blev der på landsplan udskrevet 6711 genoptræningsplaner til raskmeldte kræftpatienter i 2014. Det er en stigning på 82 procent siden 2007.