Foto: TV Midtvest

Nordjysk kritik af efterbetaling fra Danish Crown

Det er glædeligt, at efterbetalingen er faldet lidt i forhold til rekorden sidste år på 1,05 krone, men den er stadig alt, alt for høj, lyder det fra Henrik Mortensen, Løgstør.

Udmeldingen fra formanden for danske Svineproducenter Henrik Mortensen, Løgstør, kommer som en reaktion på Danish Crowns udmelding om en efterbetaling for 2016, som bliver på 100 øre pr. kilo slagtesvin.

- Det er selvfølgelig positivt, at det går dem godt, men vi har italesat det år efter år efter år, og nu gør vi det igen: Det giver et alt for stort indhug i svineproducenternes likviditet, at Danish Crown tilbageholder en så stor del af betalingen pr. svin i så lang tid, argumenterer han.

- Samtidigt er det er det selvfølgelig positivt, at der bliver indsat mindre på de personlige konti i forhold til sidste år, så pengene i stedet kan komme ud og arbejde hos landmændene. Det må helt klart være en effekt af, at Tönnies er kommer til, vurderer Henrik Mortensen.

Den nordjyske Henrik Mortensen opfordrer til, at Danish Crown begynder at betale markedsprisen, hvilket Danish Crown jo i øvrigt også selv gør på alle andre markeder, hvor de slagter grise.

Han er af den klare overbevisning, at Danish Crowns efterbetaling skal helt ned på 20-40 øre pr. slagtesvin.

- Det vil være et udtryk for en straksafregning til os svineproducenter til markedsprisen. Gevinsten af Danish Crowns nye 4WD-strategi på 80 øre i 2021, kan de så give os som efterbetaling, siger Henrik Mortensen.

Det er en stærk efterspørgsel på grisekød fra Kina og andre asiatiske markeder, der er en væsentlig årsag til, at Danish Crown har fastholdt en konkurrencedygtig afregning til ejerne det seneste år, meddeler Danish Crown.

- Den kinesiske appetit på importeret grisekød var lige præcis det, der skulle til for at løfte priserne i Europa. Det er selvfølgelig godt for Danish Crowns omsætning, men jeg glæder mig allermest over, at de bedre priser har skabt en fornyet optimisme blandt ejerne, siger Danish Crowns CEO Jais Valeur.

Trods faldende valutakurser på nogle af koncernens hovedmarkeder runder Danish Crowns omsætning for første gang 60 milliarder kroner, godt hjulpet på vej af et svensk tilkøb i starten af året samt generelt stigende priser på grisekød.

Årets nettoresultat blev 1,6 mia. kr. mod sidste års 1,8 mia. kr.

- Det understreger styrken i at være en koncern med flere ben at stå på, idet vi har haft et år med svigtende indtjening på det vigtige britiske marked, men det bliver i høj grad opvejet af øget indtjening i andre dele af koncernen.

Bestyrelsen indstiller en samlet restbetaling på knap 1,3 mia. kr. til ejerne. Det svarer til 100 øre pr. kilo gris, mens so- og kreaturandelshaverne får henholdsvis 80 øre og 130 øre pr. kilo. Samtidig indsættes i alt 102 mio. kr. på ejernes personlige andelshaverkonti. For svine- og so-andelshaverne er det 7,5 øre pr. kilo, mens kreaturandelshaverne får 15 øre pr. kilo.

Det er mindre end sidste år, men Danish Crowns formand, Erik Bredholt betoner, at dette må bedømmes i lyset af et år med særlige udfordringer:

- Vi ligger stadig foran både den tyske notering for grise og det nye europæiske indeks, som vi introducerede i forbindelse med den nye strategiplan. På grund af koncernens udfordringer på det britiske marked er forspringet til Tyskland lidt lavere end sidste år, siger Erik Bredholt – med henvisning til, at Danish Crown i løbet af året måtte skifte store dele af ledelsen i det britiske datterselskab Tulip Ltd. ud efter betydelige tab af konkurrencekraft og indtjening.

Formanden for Danske Svineproducenter, nordjyske Henrik Mortensen, understreger, at det er et trækplaster for svineproducenter, at konkurrerende slagterier som eksempelvis Tönnies udbetaler markedsprisen med det samme og ikke gemmer noget til senere.

- Derfor kan det jo også kun være i Danish Crowns interesse, at de i videst muligt omfang matcher konkurrenternes markedspriser, påpeger Henrik Mortensen.