Naturen er truet af nye råstofgravninger mener Naturstyrelsen. Foto: TV2/Nord

Nordjysk natur truet af råstofplan

Naturstyrelsen siger nej tak til råstofsgravninger i Nordjylland.

Naturstyrelsen har nedlagt veto mod en række graveområder efter råstoffer, som Region Nordjylland har taget med i sit forslag til Råstofplan 2012.
Opgravningerne kan efter Naturstyrelsens vurdering true blandt andet et habitatområde, en kirke med tilhørende kirkegård og et område med værdifuld, urørt skov.
I et enkelt tilfælde har Region Nordjylland lagt op til, at et område på 200 hektar skov skal kunne graves op uden, at der er redegjort for nødvendigheden af de råstoffer, som ligger under trærødderne.
Syv nye graveområder blokeret
I alt har Naturstyrelsen af forskellige årsager blokeret for syv nye graveområder i den nuværende form, hvor regionen ville give mulighed for, at gravemaskinerne kunne gå i gang.
Det kan særligt nævnes, at Naturstyrelsens har gjort indsigelser mod:

  • Graveområde i Gærum syd for Frederikshavn. Udgravningsområdet ligger blot 15 meter fra et EU habitatområde, som er udpeget for at bevare en række arter og naturtyper. Imidlertid har Region Nordjylland undladt at undersøge, hvad konsekvensen bliver for habitatområdet, hvis der gives tilladelse til at grave.
  • Graveområde i Klim vest for Fjerritslev. Den vestlige afgrænsning af graveområdet ligger for tæt på Klim Kirke og kirkegård til, at det kan tillades, at store maskiner at støje og støve, som det forventes fra en råstofudgravning. Området strækker sig langt inden for kirkebyggelinjen. Indsigelsen er også givet på vegne af Aalborg Stift.
  • Graveområde Sandmosen ved Tranum Plantage. En del af området vil fjerne skov, som er udpeget af staten som urørt skov. Urørt skov er en væsentlig national naturværdi, som Naturstyrelsen kræver, at Region Nordjylland vejer tungere end den sand, som kan graves på arealet.
  • Et 200 hektar stort graveområde i Gunnerup ved Mariager. Her har Region Nordjylland lagt op til, at der kan fjernes omfattende mængder fredsskov uden, at der er redegjort for behovet for lige netop denne forekomst af råstoffer.

Det er Naturstyrelsens opgave at varetage statens interesser, når regionerne laver deres fireårige råstofplaner. Region Nordjylland kan ikke gennemføre råstofplanen, hvis Naturstyrelsen gør indsigelse. Den indsigelse er sket nu.
Naturstyrelsen forventer nu at indgå i drøftelser med Region Nordjylland om de nødvendige ændringer af råstofplanen sådan, at den kan vedtages.