LIGE NU:

Nordjysk stormflod i marts

Den kraftige storm var en stormflod - lyder beslutningen fra Stormrådet

Stormen i begyndelsen af marts hører under kategorien stormflod. Det har Stormrådet besluttet efter et møde onsdag.

Rådet har taget stilling til højvandssituationen i de danske farvande den 1.-2. marts i år. Og på baggrund af målinger af vandstanden DMI og "Kystdirektoratets Højvandsstatistikker fra 2007" er det besluttet, at højvandet i de danske farvande må anses for stormflod som omhandlet i lov om stormflod og stormfald.

I Nordjylland var der stormflod i Hanstholm, den vestlige del af Limfjorden fra Thyborøn til Sallingsundbroen og Nees Sund (færgeoverfarten), ved kysten omkring Frederikshavn fra Hulsig syd for Skagen til Asaa nord for Hals ved udmundingen af Limfjorden.

Personer og virksomheder, der mener at have været udsat for stormflodsskade i de nævnte områder, kan nu søge om at få erstattet eventuelle skader - og afgørelsen herom beror på en konkret vurdering. Man skal søge om erstatning hos sit forsikringsselskab inden den 5. maj 2008.
/ritzau/