Foto: Aalborg Universitetshospital

Nordjyske patienter de mest tilfredse

Sygehuse og psykiatri i Nordjylland får stor anerkendelse fra patienterne i netop offentliggjorte patientundersøgelser.

Selvom patienterne er meget tilfredse i med sygehusene i Nordjylland, så er der stadig plads til forbedringer.

For at gøre sygehusene endnu bedre vil man i højere grad inddrage patienterne.

Eksempelvis på Aalborg Universitetshospital vil man invitere udvalgte patienter til feedbackmøder. Til sådan et møde skal patienten interviewes om sin oplevelse af indlæggelsen, mens medarbejderne i afdelingen lytter.

- Vi vil gerne være et hospital, som er til at tale med og som lytter til patienten. Derfor inviterer vi patienter, inden for alle specialer, til et feedbackmøde, siger Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital.

Tiltaget skal være med til at øge patienternes tilfredshed. 

- I patienttilfredshedsundersøgelsen spørger vi patienter, om de har fået skriftlig information. Nogle patienter tror, at det handler om, om de har fået et udskrift fra deres journal. De svarer derfor nej, selvom de har fået pjecer om deres sygdom eller behandling. Her taler vi forbi hinanden, og det kan disse møder blandt andet være med til at afdække. Det viser de foreløbige erfaringer fra pilotprojektet med feedbackmøder, siger Lisbeth Kjær Lagoni.

Efter feedbackmødet holder medarbejderne et arbejdsmøde og udarbejder forpligtende handleplaner.

Tiltaget på Aalborg Universitetshospital kan også blive rullet ud i resten af det nordjyske sundhedsvæsen.

- Patientfeedbackmøder er et godt tiltag, som kan hjælpe på kommunikationen mellem hospital og patient og give patienterne en bedre oplevelse. Vi ser i udlandet, at de er noget længere fremme i patientinddragelse, og det vil vi lære af, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør, som samtidig er glad for den generelt høje tilfredshed.