NT på charmeoffensiv med erhvervskort

Som opfølgning på dette tilbud besøger NT - som en ekstra service til medarbejderne - en række af regionens arbejdspladser i løbet af november måned. Under disse besøg svarer NT på spørgsmål om erhvervskortet.

<b>Tilbud med lønsedlen</b>
Sidst i oktober dumpede - sammen med lønsedlen - et tilbud om NT's erhvervskort ind ad brevsprækken hos alle Region Nordjyllands ca. 15.000 medarbejdere.

<b>Skattefrit personalegode</b>
NT's erhvervskort er et skattefrit personalegode, som giver medarbejderne mulighed for at spare helt op til 60 % på bus- eller togturen til og fra arbejde.

<b>Økonomisk fordel</b>
NT hjælper også gerne med at beregne den enkelte medarbejders økonomiske fordel ved at udskifte bilen eller periodekortet med et erhvervskort. Endelig kan medarbejderne få hjælp til at bestille kortet.

<b>Kend kortet</b>
NT har efteråret igennem fulgt en strategi, der skal øge kendskabet til erhvervskortet blandt nordjyderne. Samarbejdet med Region Nordjylland - og på sigt andre offentlige og private virksomheder - er en vigtig del af den strategi.

Fakta:
Et erhvervskort er et almindeligt periodekort til bus og tog, som arbejdsgiveren køber og giver til medarbejderen som et skattefrit personalegode.

Kortet finansieres gennem et træk i medarbejderens bruttoløn - altså før skat - og er derfor omkostningsfrit for virksomheden. Til gengæld kan det give medarbejderen en stor besparelse på transport til og fra arbejde.

Det vil sige, at Erhvervskortets pris trækkes i medarbejderens løn før skat. På den måde får medarbejderen et kort til den kollektive trafik til en pris, der ligger ca. 30-60 % under normalprisen.
Alle - uanset skatteprocent og transportform kan få økonomisk gavn af ordningen.

Nuværende brugere af kollektiv trafik sparer typisk omkring halvdelen og ofte mere af den pris, de i dag betaler for et periodekort.

Nuværende bilister kan fortsat køre i bil til og fra arbejde ca. 10 dage om måneden. Det er stadig økonomisk attraktivt at bytte befordringsfradraget ud med et erhvervskort, sammenlignet med udgifterne ved at køre i bil hver dag.
Medarbejderen kan ikke samtidig benytte sig af et eventuelt befordringsfradrag. Men gevinsten ved at benytte erhvervskortet vil da også i de fleste tilfælde overstige det tabte fradrag.

Kortet er personligt for den enkelte medarbejder og udstedes til zonerne mellem hjem og arbejde. Erhvervskortet kan også bruges privat op til 8 gange (4 dobbeltture) om måneden.