LIGE NU:

NT vil have lov at regulere taksterne

Formanden for NT Thomas Kastrup-Larsen og Direktør Christian Roslev er inviteret til møde med transportministeren. De vil have lov til at regulere prisen på offentlig transport.

Den 19. august har Carina Christensen inviteret de danske trafikselskaber til møde for at diskutere den kollektive trafiks fremtid. Nordjyllands Trafikselskab tager til mødet med ønsket om at diskutere et varmt emne; nemlig de kraftigt stigende brændstofpriser og de udgifter det medfører.

Udgifterne til næste års kollektive trafik stiger med 10 procent. Men trafikselskaberne må kun sætte prisen på billetter op med 3,1 procent. Det betyder, at hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes, må kommunerne og regionerne dække ind, men her er der der heller ikke ligefrem overskud at dele ud af.

- Jeg håber, at vi kan få trafikministeren til at forstå situationens alvor. Hvis der ikke bliver gjort noget, er det uundgåeligt at der kommer besparelser i større stil på den kollektive trafik, som ellers på nuværende tidspunkt med stigende oliepriser mv. står i en gunstig position for at vinde mange af de kunder tilbage, der er blevet tabt i de senere år, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han håber at transportministeren vil gå med til at lade trafikselskaberne få videre rammer at regulere taksterne for den offentlige trafik, ellers frygter han, at der vil ske store besparelser og dermed serviceforringelser.