Optimisme for kræftprojekt

Der er store forventninger til et stort kræftprojekt på Aalborg Sygehus, der blandt andet skal give en forbedret overlevelse for patienterne.

<b>Forbedret kræftbehandling</b>
Hurtig henvisning. Sammenhængende forløb. Kortere ventetid. Forbedret overlevelse. Det er nogle af forventningerne til et stort udviklingsprojekt på Aalborg Sygehus, som netop er blevet drøftet politisk i Region Nordjylland.

Projektet dækker en lang række forskellige kræftbehandlinger på Aalborg Sygehus - og det går på tværs af de forskellige kræftafdelinger på sygehuset.

<b>Arbejdsgange gennemgåes</b>
- Det vi gør, er at gå arbejdsgangene kritisk igennem ved at se på stikprøver af journaler. På den måde får vi et billede af, hvordan behandlingen er. Samtidig har vi et eksternt konsulentfirma til at afsøge de seneste nye forskningsresultater om, hvilken behandling der virker bedst. På den baggrund går vi så på hvert enkelt kræftområde ind og beskriver det optimale forløb, så vi både sikrer effektive arbejdsgange og mere effektiv behandling på en gang, siger projektleder Charlotte Lundtoft Frandsen i en pressemeddelelse.

<b>Startet i 2006</b>
Projektet begyndte i 2006 og er nu ved at være nået igennem de første diagnosegrupper så som bryst, tarm, æggestok og prostata.

- Det er endnu for tidligt at samle op på de endelige resultater af projektet, men vi er meget optimistiske. På brystkræftområdet er målet eksempelvis mindst at nå landsgennemsnittet for brystbevarende operationer. Her til foråret tager vi desuden fat på nye områder omkring hals- og blærekræft, og til efteråret ser vi blandt andet på lymfekræft, siger Charlotte Lundtoft Frandsen i en pressemeddelelse.

<b>Projekt på den politiske dagsorden</b>
Politisk er der stor opmærksomhed omkring projektet. Ikke mindst i det midlertidige forum for specialiseret behandling, som netop har haft havde kræftprojektet på dagsordenen.

- Kræftområdet har generelt en enorm bevågenhed, og vi er meget opmærksomme på, at vi i Region Nordjylland har konstant fokus på at forbedre kvaliteten for vores patienter. Kræftprojektet på Aalborg Sygehus har stort potentiale i den retning, og det kan være med til at profilere regionen som en region, hvor kræftbehandlingen har en høj prioritet, siger Bente Bang fra forum for specialiseret behandling.

Projektet er finansieret af pulje til en pulje til produktivitetsfremmende omlægninger i kræftbehandlingen. Den samlede afrapportering ventes i marts 2008.

Forsiden lige nu