Patienter skal KRAMmes

Nyskabende uddannelse på sygehuse i Region Nordjylland betyder anderledes samtaler med patienterne. Personale uddannes til at kunne varetage den motiverende samtale med patienterne om deres livsstil, mens de er indlagt på sygehuset.

<b>Udgangspunkt i patienterne</b>
Essensen af personalets motiverende samtale med patienterne er at tage udgangspunkt i patienternes egne overvejelser om livsstil og forebyggelse, så samtalen ikke virker fordømmende.

I forlængelse af samtalen kan KRAM-rådgiveren henvise patienten til hjælp andre steder - for eksempel ved at bruge www.nordjysksundhed.dk hvor alle regionale og kommunale sundhedsfremmetilbud er samlet.

Der er en væsentlig grund til at forebyggelse af livsstilssygdomme har høj prioritet i sundhedsvæsenet: Lige nu er cirka 40 pct. af alle sygdomme relateret til livsstil men i 2020 vil tallet være steget til 70 pct. af alle sygdomme ifølge Sundhedsstyrelsen.

<b>Skuespiller underviser</b>
Sygehus Himmerland er pilotsygehus, hvor uddannelsen til KRAM-rådgiver foregår over tre dage 24.-26. marts. Skuespiller Jens Arentzen skal blandt andet hjælpe det første hold af deltagere igennem uddannelsen, hvor personalet lærer hvor godt et værktøj de rent faktisk selv er i mødet med patienten.

- Vi taler i forvejen med patienterne, og vi har ikke problemer med at snakke om livsstilssygdomme, hvis patienten har udviklet en sygdom. Men vi har en udfordring med, at vi skal snakke med patienter om at forebygge, når de ikke har udviklet sygdomme endnu. Det skal vi blandt andet tale om på kurset, siger Malene Wendtland, sundhedskoordinator på Sygehus Himmerland.

<b>Oplevelse af liv og livsstil</b>
Når personalet snakker med patienten vil der være fokus på patientens egen oplevelse af liv og livsstil, fortæller sundhedsfremmekonsulent i Region Nordjylland, Iben Mortensen.

- I stedet for at en faglig person fortæller dig, hvad du skal gøre, så tager personalet udgangspunkt i, hvad patienten selv tænker om at ændre livsstil. Hvem støtter patienten og hvad modarbejder at patienten laver en livsstilsændring? I hele samtalen skal personalet holde fokus på patientens hele liv, og ikke kun den sygdom vi lige nu behandler. Hvis vi vil rykke folk, må vi møde dem, der hvor de er, siger Iben Mortensen.

<b>Fakta om uddannelsen</b>
Uddannelsen til KRAM-rådgiver betyder, at en medarbejder, fx en sygeplejerske, vil have opgaven med at sikre procedurer for, hvordan personalet taler om forebyggelse med patienter i afdelingen. Den første uddannelse gennemføres 24.-26. marts på Sygehus Himmerland.

Sygehus Himmerland vil også have fokus på uddannelse af rådgivere af de enkelte KRAM-faktorer - der er allerede uddannet en del rygestoprådgivere og til efteråret uddannes alkoholrådgivere.

Det er sundhedskoordinatorer på sygehuse i Region Nordjylland, der understøtter gennemførelsen af uddannelserne til KRAM-rådgivere og rådgivere af de enkelte KRAM faktorer.