Plan for kollektiv trafik godkendt

Der bliver kræset for pendlerne i den nye trafikplan, der blev vedtaget af Nordjyllands Trafikselskab i dag

Trafikplanen for 2009 - 2012 har været til høring hos de 11 nordjyske kommuner og de øvrige samarbejdspartnere. De indkomne høringssvar viste, at der er bred opbakning til principperne og målene i den ny trafikplan. Planen indeholder de overordnede retningslinjer for den fremtidige kol-lektive transport i Nordjylland.

Der kommer blandt andet flere X Bus-forbindelser med direkte og hyppigere afgange til gavn for pendlerne. Desuden lægger planen op til en videreudvikling af de trafiktilbud der gives borgere i de tyndt befolkede områder og på tidspunkter hvor der er få eller ingen passagerer.

- Når trafikplanen føres ud i livet, vil det betyde at mange vil få mulighed for at bruge X bus-sen, der kører oftere og med færre stop mellem de større byer i Nordjylland. Det betyder også, at de ruter, der i dag har meget få passagerer, vil blive erstattet af flextur, siger NT's bestyrelsesformand, Thomas Kastrup-Larsen, og fortsætter.

- Omlægningerne skal sikre, at der bliver bedst mulig service for så mange passagerer som muligt for så få penge som muligt. Det tror vi på lykkes med den nye trafikplan".

NT oplyser, at ændringerne i trafikplanen bliver ført ud i livet løbende i forbindelse med de årlige køreplanændringer. Den endelige plan udgives i starten af juni, og vil kunne læses på www.NordjyllandsTrafikselskab.dk

Forsiden lige nu