LIGE NU:

Rapport - kun halvfærdig

Aalborg-professor angriber rapport om infrastrukturen

- Infrastrukturkommissionens rapport, der udkommer i dag, er kun et halvt arbejde, fordi kommissionen ifølge sit kommissorium ikke måtte beskæftige sig med prisen på transport.

- Rapporten indeholder derfor ikke effektive løsningsforslag for de to vigtigste aktuelle udfordringer, nemlig trængsel og klima. Danmark sakker dermed endnu engang bagud på transportområdet i forhold til vores nabolande, fastslår professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet, der selv har haft sæde i kommissionen.

Flere gode idéer

- Kommissionens rapport indeholder ellers mange gode forslag til, hvordan flaskehalse på baner og veje kan udbedres. Det sker hovedsageligt ved at bygge mere kapacitet, hvor der er mest brug for den, siger Flyvbjerg.

Men erfaringerne viser, at man ikke kan bygge sig ud af trængsels- og klimaproblemerne. Nye vejbaner fyldes hurtigt op af flere biler, og trængslen genopstår sammen med endnu større CO2-udledninger.

Flere tog og busser giver hverken bedre miljø eller mindre trængsel, men blot et større samlet transportarbejde, medmindre der samtidig sættes ind med regulering af biltrafikken, mener Bent Flyvbjerg.

Efterlyser roadpricing

Roadpricing, som internationalt er et af tidens hotteste transportpolitiske emner, indgår ikke i kommissionens overvejelser.

- Det er en stor fejl, fordi det efterhånden er klart, at trængsels- og klimaproblemerne kun kan løses via en eller anden form for roadpricing, siger Bent Flyvbjerg - opg tilføjer:

Det skal her understreges, at roadpricing godt kan indføres, uden at den samlede økonomiske belastning af bilister øges, fx kan registreringsafgiften nedsættes tilsvarende.